Gå til innhold

Åpent møte

Natur og Ungdom < Sider < Åpent møte

Et åpent møte kan alle komme på, enten de er NU-medlem eller ei. Målet med møtet er at nye skal få kjennskap til Natur og Ungdom og muligheten til å bli med i organisasjonen!

Før dere arrangerer et åpent møte, er det lurt å besøke skoler i nærområdet. Da har dere noe å invitere til når dere står på stand eller holde skoleforedrag. Sett dato for møtet rett etter dere har vært rundt på skolebesøk, da har ikke folk glemt dere! Når dere har satt dato, må dere finne et lokale. Her kan dere ta kontakt med kommunen, biblioteket, fritidsklubber eller høre om det går an å arrangere møtet på en skole. Planlegg også for å mat på møtet! Noen kommer bare for gratis pizza, men finner ut at dette egentlig er noe de vil være med på videre!

Neste steg er å mobilisere! Lag et Facebook-arrangement med tid, sted og litt info om hva dere skal snakke om på møtet. Dere kan også printe ut plakater og flyers, og som dere kan dele ut og henge opp på skolene dere besøker hvis dette er greit for skolen. Se mal nederst på siden. Planlegg møtet i forkant av skolebesøkene, slik at dere kan vise frem Facebook-arrangementet, og kan invitere folk dere møter på stand!

Start med å bli kjent med hverandre. Ha en navnerunde der folk presenterer seg selv, sier hvor gamle de er og hvilken skole de går på. Det er viktig at alle føler seg inkludert og at dere blir kjent med hverandre. Deretter er det lurt å fortelle litt kort om hva Natur og Ungdom er og hvilke saker vi jobber med. Møtet trenger ikke være noe mer enn en liten introduksjon til Natur og Ungdom der de nye på møtet får kjennskap til organisasjonen og til dere, men her er forslag til andre aktiviteter dere kan gjøre:

  • Temamøte: hold et foredrag om en lokal eller nasjonal sak dere jobber med
  • Filmvising: se en dokumentar om et tema eller en sak dere engasjerer dere i
  • Bannermaling: mal banner til en aksjon dere planlegger i lokallaget
  • Plakatverksted/aksjon: lag plakater til en sak dere jobber med, og avslutt møtet med å henge opp plakatene

Legg til folk i lokallagschatten hvis de ønsker det, slik at de får informasjon om kommende møter. Det er fint å ha et lokallagsmøte ikke så lenge etter det åpne møtet, slik at dere har noe å invitere til videre.

Mal på plakat til åpent møte

MAL- åpent møte plakat (1,07MB)