Gå til innhold

Ungdommens Miljøskute

Natur og Ungdom < Arrangement < Ungdommens Miljøskute

Sommeren 2023 har til sammen over 120 ungdommer seilt langs norskekysten med fullriggeren Sørlandet for å lære mer og klima og miljø og sette fokus på vår tids viktigste sak. Les mer om det som var sommerens største eventyr!

Eventyret er over for denne gang! Les deltakernes historier fra toktet her:

Flaskepost fra Miljøskutas første etappe

Ship O'Hoi! Fikk vi opp seilene? Ble vi sjøsyke? Hvordan var det å fridykke, debattere med Equinor og seile inn Førdefjorden? Les om Miljøskutas første...
Les mer

Flaskepost fra Miljøskutas andre etappe

Nå har vi lagt mange hundre nautiske mil bak oss og mønstret av Miljøskuta i siste havn. Her kan du lese historiene til deltakerne på etappe 2 av dette...
Les mer

Til sammen over 120 ungdommer seilte med Fullriggeren Sørlandet

Til sammen har over 120 ungdommer lært å seile en nesten hundre år gammel fullrigger, om de viktigste klima- og natursakene som finnes og utforsket hvordan hver og en kan bruke sitt engasjement videre i vår tids viktigste sak. Underveis har vi invitert om bord i flere havner. Det ble høytidelig åpningsseremoni i Kristiansand, debatt med Equinor i Stavanger, Fjordfest for Fjordsøksmålet ved Førdefjorden, Brenn-konsert i Ålesund, Sjømatfestival i Bergen og Fjordsøksmål og improteater i Arendal. Ikke minst hadde vi under skutefesten for Tall Ships Races i Fredrikstad, åpen skute og avslutningsarrangement “Kan vi redde verden ved å seile?”. Vi har på seilasen kommet tett på havet og alle grunnene til å kjempe for det – kjent på naturkreftene i vind og bølger, dykket i tareskogen, laget sjømat og sett delfiner i solnedgang. Vi har sunget shantys, stått opp til nattevakter, blitt sjøsyke, danset til felespill på dekk, badet fra skuta og alt i alt sikret alle om bord minner for livet. 

Visjonen om å kombinere en ekspedisjon på havet med fysiske utfordringer, samarbeid og nærhet til naturkreftene og havet, med undervisning og arrangementer om vår tids viktigste sak, har vist seg å være en suksessoppskrift. Deltakerne trekker fram at de sitter igjen med en ny giv, tro på framtiden og kunnskap om hvordan de kan bruke sitt miljøengasjement. Hver etappe har bygget et solid samhold, og videre tar de med seg både nye vennskap og miljøpolitiske støttespillere. Mange sier de har vokst på å gå utenfor sin konfortsone, om det er ved å klatre høyt opp i riggen eller ta ordet i en debatt. 

Reiseruta

Ungdommens Miljøskute startet toktet sitt i Fullriggeren Sørlandet sin hjemhavn i Kristiansand og første etappe seilte oppover lags norskekysten til Stavanger – Vevring – Ålesund på første etappe. Andre etappe tok over stafettpinnen i Ålesund og seilte nedover til Bergen – Arendal – Fredrikstad.

Kristiansand 26. juni

Turen startet i Kristiansand!

I Fullriggeren Sørlandet sin hjemhavn i Kristiansand kom ungdommene på første etappe om bord på skipet og fikk opplæring av mannskapet. Det nyopplærte NU-mannskapet gjorde seg klare for ferden med åpningsseremoni på Seilskipet Sørlandet. I tillegg til deltakerne kom også besøkende om bord for å ønske mannskapet lykke til på seilasen. Til tross for at regnet høljet ned over skuta under åpningsseremonien var deltakerne i godt mot da de seilte fra havnen i Kristiansand i sydvest og støvler.

Deltakerne på Ungdommens Miljøskute i regnet

Stavanger 29. juni

Har Equinor riktig kurs i det grønne skiftet eller må de gå planken? I Stavanger inviterte Ungdommens Miljøskute til debatt om rettferdig grønn omstilling om bord på Fullriggeren Sørlandet!
Skuta fikk besøk av historiker og dikter Gunnar Roaldkvam som fortalte om Norge og olja og hvordan det var å se Stavanger bli en oljeby. Etter historiefortelling kom representanter fra Equinor, forskningen, miljøbevegelsen og fagbevegelsen på besøk. Deltakerne fikk høre om og reflektere selv rundt hvem som har ansvaret for at Norge gjennomfører en rettferdig grønn omstilling og hvordan vi skal komme oss dit.

Vevring 2. juli

Skuta seilte inn i Førdefjorden på sitt tredje stopp. På ettermiddagen hoppet deltakerne fra skuta og badet i fjorden før det var åpen sene på dekk. Dagen etter ble de alle fraktet inn på land til bygda Vevring, en bygd som lever i kampen mot dumping av gifting gruveavfall i fjorden sin. Noen av deltakerne fikk være med en lokal guide på tur på Engebøfjellet og se hvor gruveprosjektet er planlagt, mens andre var med på fisketur i Førdefjorden sammen med lokale fiskere.
Senere på dagen arrangerte Ungdommens Miljøskute fjordfest for Fjordsøksmålet sammen med lokalbefolkningen i Vevring.

Les mer om Fjordfest for fjordsøksmålet

Ålesund 5. juli

Fjerde stopp på ruta var i Ålesund! Der fikk Miljøskuta besøk av Natur og Ungdom sitt lokallag, Ålesund NU, som tok dem med ut på demonstrasjon mot forurensning av en lokal fjord.

I Ålesund møttes deltakerne på første og andre etappe av Ungdommens Miljøskute til konsert med bandet Brenn om bord på Fullriggeren Sørlandet. Første etappe mønstret av, og gjengen på andre etappe tok over stafettpinnen og fortsatte ferden ned igjen langs kysten.

Bergen 9. juli

I Bergen, det femte stoppet på ruten, var temaene politisk kunst og bærekraftig mat fra havet!

Deltakerne var på kurs med lokale gatekunstnere som fortalte om hvorfor og hvordan de bruker kunst til politisk påvirkning. De fikk også prøve seg på å lage stensiler og egne motiver.

Om bord på skuta arrangerte Ungdommens Miljøskute sjømatfestival for å hylle all den fantastiske maten man kan få fra havet hvis det forvaltes etter naturen og klimaets premisser. Den nyoppstartede PUTSJ-podden hadde livepodcast om hva som må til for å gjøre sjømatnæringen til en bærekraftig næring, og deltakerne arrangerte kokkekamp med lokalprodusert sjømat av alle slag!

Arendal 13. juli

Sjette stopp på toktet var Arendal!

I Arendal fikk deltakerne på andre etappe også lære om det planlagte sjødeponiet i Førdefjorden og Natur og Ungdom sitt søksmål mot staten for ulovlige utslippstillatelser på 250 millioner tonn giftig gruveslam i fjorden. Arrangementet ble en god blanding av juss, politiske appeller og improteater om bord på Fullriggeren Sørlandet.

Fredrikstad 15.-17. juli

Som en del av byfest og skutefest i anledning Tall Ships Races, arrangerte Ungdommens Miljsøksute et spennende arrangement for å oppsummere tre uker på sjøen med til sammen over 120 unge engasjerte miljøaktivister. Først holdt vi åpent skip og etter hvert gikk vi i gang med historier fra seilturen og innslag fra deltakerne. Det ble politikerdebatt med fokus på hav og grønn omstilling, med mål om å svare på hvordan vi får til dette gjennom lokal politikk og tiltak. Ikke minst utfordret vi med en aldri så liten sjømannskonkurranse i alt fra skipsuttrykk til knuteknyting mellom deltakere på Ungdommens Miljøskute og lokale politikere, samt kulturinnslag.

Hvorfor arrangerte vi Ungdommens Miljøskute og hvordan ble resultatet?

Det kan være tungt å være ung miljøaktivist og holde engasjementet brennende over lang tid. Etter flere år med pandemi og en nedstengt verden uten nasjonale arrangementer og møteplasser for unge klimaengasjerte har det nok vært spesielt tøft for mange å fortsette å stå i kampen. Ofte er man en av få engasjerte på sitt hjemsted og det kan føles ensomt og nytteløst å fortsette. I tillegg har pandemien skapt et skille mellom oss som har gjort det vanskelig å dele kunnskap og erfaringer på tvers av ulike ledd i organisasjonen og ulike steder i landet. Ungdommens Miljøskute hadde som mål å være en møteplass der miljøaktivister fikk dele erfaringer og kunnskap på tvers, samt møte andre som brenner for det samme og føle på at man har en stor bevegelse i ryggen. Ved å ta med ungdommene ut på et seilas med Fullriggeren Sørlandet ønsket vi at deltakerne fikk oppleve mestringsfølelse i arbeidet med å drive skuta fremover og bruke den styrken inn i klimakampen.

Toktet med Ungdommens Miljøskute innebar derfor både at deltakerne var med på å arrangere åpne arrangementer, et pedagogisk program og skipsvakt.

Ved å være med på å arrangere åpne arrangementer fikk deltakerne selv erfare hvordan man tilrettelegger for et godt arrangement og hvilke oppgaver som må delegeres underveis. I tillegg fikk de reflektere rundt hvordan man holder en god panelsamtale og noen fikk prøve seg på å holde appeller og snakke foran et publikum for første gang. Dette er erfaringer som har manglet under pandemien, men som er viktige i miljøbevegelsen.

Det pedagogiske programmet ble holdt mens skuta var på sjøen. Målet med dette opplegget var å styrke deltakernes tro på egen og andres medvirkning i natur- og klimakampen gjennom kunnskap, ferdigheter og håp tilknyttet handlingsrom og løsninger. Dette betyr å forstå alvoret i saken og samtidig finne ressurser og inspirasjon til hvordan bruke og nå ut med eget engasjement. I tillegg var en viktig målsetning å å inspirere ungdom til å gå sammen om en felles sak, og finne styrke og motivasjon i samholdet til å arbeide med en komplisert natur- og klimaproblematikk. Det pedagogiske programmet handlet også mye om å få et styrket forhold til naturen og livet i havet, ved å lære mer, få meningsfulle naturopplevelser og bli inspirert i møte med andre som engasjerer seg i natur- og klimasak. Programmet var i hovedsak sammensatt at refleksjon, utforskning og samtale. Vi opplever at denne pedagogiske tilnærmingen til å snakke om klima- og naturkrisen har vært veldig vellykket. Det var engasjerende å være ute i felten både i naturen og i lokalsamfunn som kjenner sakene vi snakker om på kroppen. I tillegg fikk vi gode rammer for å reflektere over det man hadde opplevd i etterkant og får satt ord på de opplevelsene og møtene man har hatt i løpet av dagen. Vi har også hatt inntrykk av at deltakerne har lært veldig mye av hverandre under disse samtalene, og at dette har bidratt til erfarings- og kunnskapsutveksling.

Noe av det beste med toktet var jo selvfølgelig også å få lov til å være med på å styre en fullrigger og lære seg hvordan man bruker naturkreftene til å komme seg fra en by til en annen. Under skipsvaktene fikk deltakerne prøve seg på å klatre helt i toppen av riggen og heise eller pakke seil etter kommando fra mannskapet. Disse manøvrene, sammen med å brase seil og trekke i riktig tau for å snu skuta med vinden viste samarbeid og mestring i praksis. Opplevelsen av å mestre noe i fellesskap er viktig for å ha tillit til at det nytter å engasjere seg for klima og natur. Erfaringen med å styre Fullriggeren Sørlandet tror vi derfor at har vært med på å bygge selvtillit og tillit til fellesskapet hos deltakerne.

Samarbeidspartnere

Vi er stolte over å presentere stiftelsene som gir støtte til dette prosjektet! Takk for at dere heier på morgendagens virkelige helter. 

Kontaktperson

Tale Løkeland Ryste

Nestleder
954 41 246

Jobber med omstilling. Følger opp Møre og Romsdal NU.

Se hele filmen fra seilasen!

Film fra Ungdommens Miljøskute

120 ungdommer har vært på seiltokt for klima og miljø sommeren 2023. Se filmen fra Ungdommens Miljøskute!
Les mer