Gå til innhold
Foto: Jannicke Totland

Bli med i et politisk utvalg!

Natur og Ungdom < Bli med i et politisk utvalg!

Vil du bli aktiv i Natur og Ungdom ved å spesialisere deg i et fagområde?
Da kan du bli med i et politisk utvalg! Her finner du informasjon om hva det er og søknadsskjema

Politisk arbeid i Natur og Ungdom gjøres på mange ulike måter. Lokallag jobber ofte med lokale saker og blir med med på nasjonale kampanjer, og sentralstyret nerder på fagområder som organisasjonen har bestemt at skal prioriteres. For å kunne dekke enda flere tema, og ha et tilbud til folk som vil gjøre noe mer eller annet enn å være aktiv i lokallag, så har vi noen politiske utvalg.

Antallet og temaet kan variere fra år til år, men i dag har vi disse fem: jordbruk, fjord, samferdsel, internasjonalt og Russland. Medlemmene av disse velges av Natur og Ungdoms landsstyre i februar.

Det er ingen streng ramme for hvordan et utvalg jobber, men skal gjerne være av å bistå lokallag, kjempe fram egne politiske seire eller å samle kunnskap – eller en kombinasjon av disse. Utvalgene er også et samlingspunkt for NUere som er engasjert i samme spesifikke sak. Gjennom å tilegne seg kunnskap om nye saker i et utvalg, får NU som organisasjon større politisk bredde og oversikt over hvor miljøkampen står.

Dette er noe av det de forskjellige utvalgene skal jobbe med i 2023:

RUSSLAND 

  • Miljøbevegelsen i nordvest-Russland styrkes   
  • Russiske ungdomsaktivister får hjelp og støtte 

INTERNASJONALT 

  • Sette søkelyset på internasjonale klimaforhandlinger 
  • Søke samarbeid med miljøbevegelsen i land Equinor opererer 

SAMFERDSEL 

  • Norske politikere gjør det lettere og billigere å reise miljøvennlig 
  • Jernbane prioriteres over veg i Nasjonal transportplan 

LANDBRUK 

  • Sette søkelys på jordbruksforhandlingene
  • Arrangere Grønt Spataks 30årsmarkering 

FJORD 

  • Investorer trekker seg fra Nordic Mining, og nye obligasjoner blir ikke solgt 
  • Jobber for at det ikke deponeres avfall i norske fjorder  

 

Vil du bli med?

Frist for å søke til valg:
Søndag 29. januar

Utvalgsmedlemmene har gjerne ekstra interesse i, og kunnskap om et politisk fagområde, men frykt ikke – du må ikke være ekspert på området før du blir med i utvalget. Det kan også fungere som den perfekte måten for deg til å lære om og jobbe med noe nytt!

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med

98FD4C94-2306-4021-8C93-603957CDF0DF

Gytis Blazevicius

1. nestleder
45297542
B8B805D3-7C7A-4DEC-8532-4D292B2C0316

Samferdselsutvalget

Les mer
Helene Lind Jensen

Internasjonalt utvalg

Les mer
bg foto

Russlandsutvalget

Les mer