Gå til innhold

EU-Parlamentets resolusjon mot Norges gruvedrift på havbunnen

Natur og Ungdom < EU-Parlamentets resolusjon mot Norges gruvedrift på havbunnen

EU-parlamentet har med stort flertall vedtatt en resolusjon som uttrykker sterk bekymring for at Norge har vedtatt å åpne for utvinning av havbunnsmineraler.

523 av parlamentets 751 representanter stemte for resolusjonen, mens 34 stemte imot.

I resolusjonen heter det at «parlamentet utrykker sine bekymringer for det norske vedtaket om å åpne områder for aktiviteter på dyphavsbunnen».

I slutten av januar åpnet EU-parlamentet for debatt om Norges avgjørelse om å starte gruvedrift på havbunnen. Nå har parlamentet vedtatt en resolusjon, EU-parlamentets form for en uttalelse, som er negativ til norsk gruvedrift på havbunnen.

EU-parlamentets resolusjon sender et klart signal til Norge om at nå vi må snu. Ved å åpne opp for gruvedrift på havbunnen har Norge gravlagt sin troverdighet som ansvarlig havforvalter, og påført en enorm trussel for havene og alt det gir oss. Nå må regjeringen høre på advarslene fra EU-parlamentet og resten av verden og innføre et moratorium for gruvedrift på havbunnen!

Les resolusjonen her!