Gå til innhold
Jannicke Totland

Jobb med arealnøytralitet i din kommune!

Natur og Ungdom < Jobb med arealnøytralitet i din kommune!
Kategorier: Natur

Naturen forsvinner bit for bit, og norske kommuner står i spissen for det. Hvordan kan kommunen din være bedre på naturforvaltning og bli arealnøytrale?

Hva er arealnøytralitet?

Arealnøytralitet er null (netto) tap av natur. Når den største trusselen mot vårt biologisk mangfold er arealendringer, må vi slutte å bygge ned ny natur hele tiden. For å bli en arealnøytral kommune, fylke eller nasjon, må man derfor bygge mye tettere, eller gjenbruke allerede utbygde områder til nye formål. Dersom man absolutt må bygge ned ny natur, må man kompensere ved å restaurere natur et annet sted. Her er det ikke lov å jukse, og plante litt granskog mens man bygger ned en artsrik myr. Man må tilbakeføre den naturen man ødelegger. Det er flere kommuner som allerede har vedtatt mål om å bli arealnøytrale, som er godt på vei.

Men hva er naturbudsjett?

Vi trenger mer kunnskap om naturen i Norge. Derfor må vi kartlegge all natur, og lage et grundig arealregnskap/naturregnskap. Her må det komme frem hvilke naturtyper som finnes, hvilke økosystemer og arter som eksisterer der, og dessuten hvilken tilstand naturen er i. Er det robuste, sunne økosystemer, eller sårbare og svake? All denne kunnskapen må brukes aktivt i politikken, det holder ikke å lage en oversikt dersom den bare ligger og støver i en skuff. Derfor må politikerne sette opp et naturbudsjett. Budsjettet må vise hvor mye natur vi har, hvor mye det er greit å bygge ned hvert åt, og hvor mye vi skal restaurere. Målet må være å gå i null, at vi ikke bygger ned mer natur enn vi tilbakefører. Altså arealnøytralitet.

Vil du lære mer?

Hvorfor trenger vi et nasjonalt naturbudsjett?

Vi trenger et nasjonal naturbudsjett, for at noen kan sitte med oversikten. At vi ikke risikerer å miste verdifulle arter og landskap bare fordi noen ikke så lengre enn til sin egen kommunegrense, og ikke var klar over at de forvaltet siste rest av denne viktige naturen. Hvorfor lager vi budsjetter? Fordi penger er en begrenset ressurs. Vi må vite at vi har nok igjen på slutten av måneden til å betale husleie. Et budsjett handler om å ha rammene og verktøyene man trenger for å gjøre gode prioriteringer. Det er det et nasjonalt naturbudsjett også kan gi. Politikerne trenger å få full kontroll over naturtapet, og på den måten kunne ta veloverveide beslutninger og prioriteringer.

Lurer du på noe? Ta kontakt med: