Gå til innhold
50194513838_0da736905d_k

Hedmarken

Hedmarken NU jobber blandet annet med klesbyttedager, jordvern og nasjonale saker. I tillegg er vi svært delaktige i arrangeringen av Miljøfestivalen Mylder. Vi har møter hver onsdag 16:10 i Hamar. Ta kontakt med lokallagsleder for nærmere info!

Emma Axelsson Refsdal

Tlf.: 91803579
E-post: emmarefsdal@gmail.com

Hedmarken

hedmarken.naturogungdom@gmail.com