Gå til innhold
15EBC922-1D45-4BFB-8F25-5B0E02B1F582

Lokallagsfondet

Natur og Ungdom < Lokallagsfondet
Kategorier: Lokallagsressurser

Her kan du søke støtte fra lokallagsfondet til aktiviteter i lokallaget.

Hva er lokallagsfondet?

Lokallagsfondet er penger Natur og Ungdom sentralt gir ut til lokallag for at dere skal kunne skape lokal aktivitet. Pengene kan søkes til både drift av lokallaget og spesifikke aktiviteter. Fondet har frist for søknad den 1. hver måned. Søknadene behandles kort tid etter hver frist.

 

  1. Planlegg en aktivitet som dere skal ha om noen uker.
  2. Lag et budsjett – en oversikt over hvor mye penger dere tror dere trenger til aktiviteten. Slik kan et budsjett se ut . (Dersom du ikke har nok penger til å dekke utgiftene til aktiviteten, fører du budsjettet inn i et forskuddsskjema og sender inn. Så får du pengene før aktiviteten.)
  3. Send inn søknad til lokallagsfondet
  4. Gjennomfør aktiviteten
  5. Fyll ut utleggsskjema og send til regionssekretæren din
  6. Legg sammen utgiftene og putt de inn i et regnskap. Slik kan regnskapet se ut
  7. Send inn oppsummeringsrapport

Søk midler nå!

Hva må dere gjøre for å få penger?

For å kunne søke lokallagsfondet må dere være registrert som lokallag hos Natur og Ungdom, dette gjør dere ved å sende inn  registreringsskjema, som kan lastes ned her. Ellers er det bare å fylle ut søknadsskjemaet, legge ved de nødvendige dokumentene og trykke send. Lurer du på hva som skal stå i noen av feltene er det en veileder til søknadsskjemaet i håndboka for lokallagsøkonomi, som kan lastes ned her.

Nødvendige dokumenter

Om dere søker om grunnsum, legger dere ved årsbudsjettet for lokallaget. Mal på årsbudsjett for lokallag kan lastes ned her. Dersom dere søker om aktivitetsmidler, må dere i tillegg skrive kort om hva pengene skal gå til. Hvis dere ikke har budsjettert med aktivitetsmidler i årsbudsjettet deres, kan dere lage et eget budsjett for den gjeldende aktiviteten, som dere også finner her.

Hva skjer når dere har søkt?

Natur og Ungdom behandler søknader en gang i måneden, så raskt som mulig etter den 1. i hver måned. Svar på søknaden mottar dere via e-post, og vi overfører pengene fortløpende. Skulle dere få avslag, er det mulighet for å påklage vedtaket til sentralstyret innen én måned etter dere har mottatt svar.

Etter bruk av aktivitetsmidler, må dere fylle ut dette skjemaet og oppsummere kort hvordan aktiviteten gikk, samt levere regnskap for aktiviteten. Både bruk av grunnsum og aktivitetsmidler skal føres i årsregnskapet til lokallaget.

Har du spørsmål om lokallagsfondet?

thumbnail_Image

Aleksander Snarheim

Sentralstyremedlem
477 14 350

Jobber med natur. Følger opp studentlag.

Retningslinjer for Lokallagsfondet

Retningslinjer for lokallagsfondet (0,02MB)