Gå til innhold
Megafon med "Natur og Ungdom"-logo som ligger i gresset

Mer om økonomi

Natur og Ungdom < Mer om økonomi
Kategorier: Lokallagsressurser

Har du flere spørsmål om lokallagsøkonomi i Natur og Ungdom, finner du de fleste svar her.

Lokallagene får penger fra lokallagsfondet, som er en konto med penger som alle lokallag i Natur og Ungdom kan søke fra. På starten av året eller om lokalet er helt nytt kan dere søke om en grunnsum på 15 000kr etter dere har sendt inn årsbudsjett. Om dere skal ha større prosjekter, som f.eks. en aksjon eller en sommeravslutning, kan dere søke enda mer penger (aktivitetsmidler) fra lokallagsfondet.

PS. man kan ikke bruke lokallagsfond-penger på reise til nasjonale NU-arrangementer, kun lokale og regionale.

I tillegg kan man få hjelp fra regionssekretær eller økonomiansvarlig til å søke penger fra kommunen. Det finnes masse tilskuddsordninger ute i kommunene, som dere finner på kommunens nettside. Da må dere ofte ha en årsmelding med oversikt over aktivitet fra i fjor, et budsjett og medlemstallet i kommunen. 

Fristen for å søke lokallagsfondet går den 1. hver måned, både for grunnsum og aktivitetsmidler. Derfor er det viktig at dere søker inn midler en måned i forkant dersom dere skal ha et arrangement, slik at pengene kommer på konto tidsnok. 

Så mye som dere trenger! Dere kan søke både grunnsum og aktivitetsmidler fra lokallagsfondet. Grunnsum er penger dere kan bruke på vanlig drift av lokallaget, som møteutgifter og billetter til og fra arrangementer. Aktivitetsmidler er penger dere kan søke til spesifikke prosjekter dere skal ha, som konserter og aksjoner. Dere kan søke grunnsum flere ganger i året, om dere bruker opp den første på 15 000kr. Aktivitetsmidler kan dere søke hver gang dere har en aktivitet å gjennomføre.  

Bruker dere mye penger i lokallaget kan det også være greit å søke penger fra kommunen, Naturvernforbundet eller ungdomsråd. Regionssekretær kan hjelpe dere med dette, eller har kanskje allerede gjort det for dere! 

I lokallagsstyret kan dere velge en økonomiansvarlig, som har ekstra ansvar for å følge opp lokallagets økonomi. Nøyaktig hvilke oppgaver en økonomiansvarlig skal ha er opp til det enkelte lokallag, og kan avtales i samarbeid med regionssekretær. Det er vanlig at økonomiansvarlig tar ekstra ansvar for å sende inn  budsjett og er en kontaktperson for de andre i lokallaget når det kommer til økonomi. Økonomiansvarlig burde også ha oversikt over cirka hvor mye penger lokallaget har. 

Om dere søker aktivitetsmidler fra lokallagsfondet skal bruken av disse midlene rapporteres tilbake til sentralt. Dette er det også naturlig at økonomiansvarlig tar ekstra ansvar for.  

Nei<3 Økonomiansvarlig skal ha best oversikt over økonomien i lokallaget, men fungerer mest som rådgiver til resten av dere. Har dere planer om å kjøpe masse brus til et åpent møte kan økonomiansvarlig fortelle dere hvor mye penger dere har på konto, og sjekke om dere har lagt inn penger til masse brus i budsjettet. Det er lokallaget sammen som bestemmer hvordan pengene skal brukes. 

 

Om økonomiansvarlig sier dere nesten er tomme for penger og at dere ikke har råd til masse brus kan dere fortsatt velge å bruke pengene, hvis dere synes det er viktig nok. Da må dere i etterkant søke mer penger fra lokallagsfondet sånn at den som la ut kan få tilbakebetalt. Da kan dere søke enten aktivitetsmidler, om det var et større arrangement, eller ekstra grunnsum. Søknadsfristen går den 1. hver måned (så ikke bruk penger dere ikke har i akkurat desember, for da får dere de ikke tilbake det året). 

Nei, det må man ikke. Alle medlemmer i lokallagsstyret kan være økonomiansvarlig, da det uansett er daglig leder på kontoret i Oslo som står formelt ansvarlig for økonomien i NU. 

Nei, det er ikke nødvendig. Det er regionssekretærene som skriver regnskap for alle lokallag. Regnskapet er en oversikt over alle pengene dere har fått og brukt i løpet av året, og hva dere har brukt dem på. Dere kan alltids be regionssekretær om å få se regnskapet deres. Der ser dere også hvor mye penger dere har igjen på konto.

Om man søker penger fra kommuner eller fylkeskommuner spør de ofte om regnskap for tidligere år. Disse kan dere også få tilsendt fra regionssekretær. 

Når lokallaget skal bruke penger er det vanlig at noen legger ut for det dere skal kjøpe, og så får tilbakebetalt pengene fra lokallagets konto. Da må dere sende inn utleggsskjema med kvittering til regionssekretæren deres. Kvittering er det samme som bilag, som er det som står i skjemaet. Skjemaet må sendes inn senest tre uker etter arrangementet dere la ut penger for. Utleggsskjemaet finner dere under «maler og dokumenter». 

Om ingen i lokallaget har mulighet til å legge ut for det som skal kjøpes kan dere søke om å få utbetalt pengene på forskudd. Da må dere fylle inn et forksuddskjema med hvor mye penger dere tror dere kommer til å trenge, og hva dere skal bruke de på. Forskuddsskjema ligger under «maler og dokumenter». Dette sendes til regionssekretæren deres i god tid før arrangementet, slik at dere er sikret å få pengene tidsnok. 

Når arrangementet er ferdig må dere fortsatt sende inn et utleggsskjema med kvitteringer for det som ble kjøpt. På utleggskjemaet er det en kolonne hvor det står «forskudd mottatt», hvor dere skriver inn hva dere fikk i forskudd. Om dere brukte mer penger enn det dere fikk utbetalt i forskudd får dere tilbakebetalt resten, og om dere brukte mindre penger enn det dere fikk i forskudd må dere betale tilbake det som ble igjen. Om det skjer får dere beskjed fra regionssekretæren deres om hvilket kontonummer pengene skal til. 

Et budsjett er en oversikt over hva dere planlegger å bruke penger på. Alle lokallag skal ha et budsjett for året, med oversikt over hvor mye penger dere får inn og hvor mye penger dere har tenkt å bruke på forskjellige ting. Budsjettet begynner gjerne med en oversikt over inntektene deres, og så en oversikt over de planlagte utgiftene. Budsjettet er altså bare en plan for hva dere skal bruke penger på, og ikke en eksakt oversikt. Det finnes en ferdig mal for lokallagsbudsjetter på siden for økonomi. Alle punktene i malen trenger ikke fylles ut når dere lager budsjett, og dere kan også legge til andre utgifter som ikke står i malen hvis det passer bedre for deres planer.

 

Om dere skal lage budsjett for året kan dere ta utgangspunkt i at dere får 15 000kr fra lokallagsfondet, pluss de pengene dere allerede har på konto. Her kan det være greit å sjekke med regionssekretær så dere har oversikt over inntektene deres. Når dere skal planlegge hva dere skal bruke penger på er det opp til dere hvordan dere fordeler pengene, men husk at dere også kan søke aktivitetsmidler dersom dere skal ha større møter, seminarer eller aksjoner. Derfor er det greit å sette av mye av grunnsummen til andre ting, som innkjøp av materiell, besøk fra NU-sentralt og reisekostnader. 

 

Å lage budsjett kan enten gjøres i fellesskap på et møte, eller av økonomiansvarlig eller lokallagsleder i forkant. Det viktigste er at lokallaget vedtar budsjettet sammen på enten et årsmøte eller et medlemsmøte. Sånn blir det godt demokrati innad i lokallaget.

Nei, det er det ikke. Om dere ikke har gamle budsjetter eller årsmeldinger kan dere høre med regionssekretæren deres om de har tilgang på det, eller om dere f.eks. skal høre med gamle lokallagsmedlemmer osv. Stort sett finner man andre løsninger om et dokument virkelig er helt borte. 

 

Det er likevel viktig å lagre dokumenter som blir vedtatt på årsmøter på steder hvor man finner dem igjen. Gjerne send budsjetter og årsmeldinger til regionssekretæren deres, så blir de lagret på kontoret også. Man kan trenge dokumenter fra året før hvis man skal søke penger fra andre enn Natur og Ungdom, så da er det veldig kjekt å ha alt liggende. 

Reiserefusjonsskjemaet er det skjemaet du bruker om du skal ha tilbakebetalt for reise til eller fra nasjonale og regionale arrangementer. Skjemaet finner du her 

Om du har vært på reise for et lokallagsarrangement bruker du bare et vanlig utleggskjema, og legger ved billettene som kvitteringer. Dette sendes til regionssekretær.

Man kan ikke motta betaling for vanlig lokallagsarbeid, siden Natur og Ungdom drives på frivillig innsats. Har man et frivillig verv kan man ikke ta betalt for å gjøre ting som er forventet i det vervet. 

 

Om et lokallagsmedlem har en hobby utenfor NU som lokallaget vil leie inn er dette noe annet. Hvis et medlem i lokallaget f.eks. spiller i band, kan lokallaget leie inn bandet til å spille. Og hvis noen er veldig flinke til å tegne kan de ta seg betalt for å lage proffe plakater. Her kan dere høre med regionssekretær om hva som er innafor og ikke. Å bake brownies til et møte er for eksempel noe ganske annet enn å være hobbykonditor. 

Et unntak til er om lokallaget har god nok økonomi til å lyse ut en stilling for et spesifikt prosjekt, som er for stort til at lokallaget og regionssekretær har tid til å planlegge det. Om man ønsker å ansette noen til å for eksempel planlegge et større seminar må man vite at man har råd, og lyse ut stillingen ordentlig sånn at hvem som helst kan søke- også folk utenfor organisasjonen. Da må dette være planlagt god tid i forveien, og gjøres i samråd med daglig leder. 

Les mer
Bilde fra demonstrasjon av en plakat med budskapet: "Klima foran kortsiktig profitt"
Les mer

Lurer du på noe mer? Snakk med din regionssekretær!

Ruby Griffin Solheim

Regionssekretær for Troms, Trøndelag og Oslo
458 74 795

Åsne Mjelde Refsum

Regionssekretær for Vestland, Agder og Vestfold
976 42 966

Hanna Kristina Jakobsen

Regionssekretær for Akershus, Østfold og Finnmark
988 33 789

Leon Engen Blom

Regionssekretær for Møre og Romsdal, Nordland og Buskerud
906 60 836

Nikolai Marø Myrvoll

Regionssekretær for Innlandet, Rogaland og Telemark
958 79 309