Gå til innhold
E6

Natur og Ungdom varsler sivil ulydighet for Lågendeltaet

Natur og Ungdom < Natur og Ungdom varsler sivil ulydighet for Lågendeltaet
Kategorier: Natur

Fredag kom nyheten om at regjeringen vil endre verneforskriften i Lågendeltaet naturreservat for å gi plass til ny firefelts E6, til tross for at miljødirektoratet sa nei til utbyggingen i verneområdet. Natur og Ungdom varsler mandag morgen at de vil mobilisere til store lenkeaksjoner for å redde Lågendeltaet dersom regjeringen ikke snur i saken.

  • Å bryte loven er hverken noe vi tar lett på, eller noe vi ønsker å gjøre. I denne saken har miljøbevegelsen i årevis lagt kunnskap på bordet, jobbet opp mot lokale og nasjonale politikere, og brukt alle virkemidlene vi har tilgjengelig for å stanse dette hodeløse prosjektet. Vi vant også frem, da miljødirektoratet tok sin endelige beslutning om å avvise utbyggingsplanene før jul. Men i stedet for å lytte til kunnskapen velger regjeringen å tvinge gjennom en unødvendig monsterutbygging.” sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom 

Natur og Ungdoms landsstyre har i helgen vedtatt at organisasjonen skal aksjonere sivilt ulydig og hindre anleggsstart om arbeidet med ny E6 i Lågendeltaet begynner. Naturreservat er den strengeste formen for vern i Norge, og Lågendeltaet er et av landets største innlandsdeltaer. Det består av store våtmarksarealer med et rikt dyreliv, og er hjem for 59 rødlista fuglearter. Miljødirektoratet slår fast at veiutbyggingen vil ha svært negative konsekvenser for verneverdiene i området.  

  • Når regjeringen åpner for å endre vernet straks det passer dem, er det ikke bare en trussel mot det verdifulle Lågendeltaet. Det er en trussel mot naturens rettssikkerhet, og dermed også vårt livsgrunnlag. Vi kan ikke sitte stille og se på at regjeringen ignorerer kunnskapen og tar katastrofale valg for fremtiden vår” sier Gylver 

FNs ferske naturavtale slår fast at verden skal verne 30% av all natur innen 2030, og legger vekt på at dette skal være arealene som er særlig verdifulle for naturmangfold og økosystemtjenester som bidrar til karbonlagring og flomdemping – som våtmarksområder. Espen Barth Eide hadde selv en ledende rolle i arbeidet for en ny historisk naturavtale i Montreal. Ikke lenge etter at avtalen ble signert startet regjeringen arbeidet med å endre verneforskriften.

  • Det er helt hinsides å oppløse et vern for å bygge firefelts motorvei bare syv år før vi skal ha vernet 30% av all natur, men det er enda ikke for sent å snu. Stortinget skal ta stilling til dette før sommeren, og vi vil gjøre alt vi kan for å få regjeringen til å ta til fornuft og spille på lag med naturen og fremtida. Dersom de likevel fortsetter på denne farlige kursen, er vi klare til å samle aksjonister fra hele landet for å hindre denne miljøkatastrofen med ikkevold og lenker” avslutter Gina Gylver 

Les mer:

MicrosoftTeams-image

Støtt vårt arbeid for Lågendeltaet!

Informasjon om hvordan du kan støtte Natur og Ungdoms arbeid for Lågendeltaet!
Les mer
48962113588-c773dc94af-o-1024x683

Nei til motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat!

Natur og ungdom krever at planene om å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat skrinlegges.
Les mer

Spørsmål? Ta kontakt med:

52309455506_69e0164d36_k

Mari Qviller

Sentralstyremedlem
40554424

Fagansvarlig for natur. Følger opp Troms og Finnmark NU.