Gå til innhold
Fiksa bunad fjord

Vi varsler søksmål – Nordic Minings utslippstillatelse er ugyldig

Natur og Ungdom < Vi varsler søksmål – Nordic Minings utslippstillatelse er ugyldig

Samtidig som det er avsluttende storaksjon ved Førdefjorden, lanserer Natur og Ungdom og Naturvernforbundet varsel om søksmål mot staten for å stanse gruvedumpingen.

I over to uker har aksjonister fra Natur og Ungdom stanset oppstarten av det omstridte gruveprosjektet ved Førdefjorden. I dag har over 20 aksjonister lenket seg på anleggsområdet samtidig i en siste storaksjon, men vi ser allerede fremover. Nå varsler vi søksmål mot staten for å stanse gruvedumpingen i Førdefjorden.  Utslippstillatelsen til gruvedrift bryter med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften. 

Sammen med Naturvernforbundet sendte vi i dag en omgjøringsbegjæring med varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet. I brevet påpeker vi at det ikke forelå noen plan for håndtering av gruveavfallet før tillatelsen til å dumpe avfallet i fjorden ble gitt i 2015. Det er et klart brudd med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Det har ikke skjedd i denne saken. 

-Nordic Mining har fått tillatelse til dumpe gruveavfallet rett i fjorden uten krav om å utrede andre og mer miljøvennlige løsninger. Det er en klar saksbehandlingsfeil. Vi ber derfor Klima- og miljødepartementet om å trekke utslippstillatelsen tilbake, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Alt er galt med dette prosjektet. Det finnes andre måter å ha gruvedrift på, men Nordic Mining velger det mest miljøfiendtlige alternativet. Og det har politikerne gitt dem lov til. Vi har aksjonert sivilt ulydig i over to uker og hindret anleggsarbeidet ved Førdefjorden, og nå tar vi saken videre. Kampen for Førdefjorden er ikke over

Saken fortsetter under bildet

52053001649_fc955bc234_o

I omgjæringsbegjæringen peker vi på at det er gjort saksbehandlingsfeil ved at avfallshåndteringsplanen ikke forelå før det ble gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11. Videre er det ikke gitt tillatelse etter avfallsforskriften kapittel 17. Disse feilene har hatt innvirkning på vedtakets innhold, og tillatelsen som er gitt er derfor ugyldig, står det i omgjøringsbegjæringen. 

Vi varsler også at det kan bli aktuelt å gå til søksmål om utslippstillatelsen ikke trekkes tilbake. Klima- og miljødepartementet har nå en tre ukers frist til å komme med et svar. Hvis begjæringen ikke tas til følge, blir det opp til landsstyrene i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet om det skal reises søksmål mot staten. 

Vår oppfatning samsvarer med EFTAs overvåkningsorgans (ESA) syn på saken. ESA har etter klage fra miljøorganisasjonene opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skriver ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Dette fremkommer av brev til Klima- og miljødepartementet 8. oktober 2021. 

Natur og Ungdom avslutter i dag sivil ulydighetsaksjonen som har pågått i Vevring siden 26. April. Til sammen har over 60 aksjonister blitt arrestert. 

Aksjonene har vært svært vellykket, og vi har klart å stanse arbeidet i over to uker. Det føles selvsagt rart å avslutte aksjonene nå, men vi er klare for å kjempe videre på nye måter. Disse ukene har satt saken på dagsorden over hele landet, og mobilisert både unge og gamle langs hele den politiske linja. Vi har fått inn over 600 000 kr til aksjonene via vipps og spleis, og støtten for øvrig har vært overveldende.

vi står sammen med lokalbefolkningen, forskningen og fremtidige generasjoner i denne saken. Vi er klare til å gi alt i kampen for rene fjorder. Vi skal kjempe for at det ikke dumpes et eneste gram med gruveslam i Førdefjorden.

saken fortsetter under bildet

52054048079_b795561d28_k

Prosjektet til Nordic Mining er enda ikke fullfinansiert. Nordic Mining har tidligere meldt at de er på jakt etter investorer. Natur og Ungdom retter nå søkelyset mot disse. Nåværende investorer inkluderer blant annet Nordea, Danske Bank og Clearstream Banking.

-Vi skal sørge for at potensielle og nåværende investorer tenker seg grundig om før de finansierer en miljøkatastrofe. Kronos Worldwide har planer om å kjøpe rutilen fra Engebø, de burde heller dumpe intensjonsavtalen, som selskapet Aurubis gjorde da de avsluttet en milliardavtale med Nussir Asa om gruveprosjektet ved Repparfjorden. Ingen seriøse aktører som ønsker å ha troverdighet på bærekraft burde ha noe å gjøre med gruvedumping i Førdefjorden, sier Gylver.

Fredag avviste Nærings- og fiskeridepartemenet en klage på driftskonsesjonen som Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og elleve andre organisasjoner sendte i 2020. Næringsminister Jan Christian Vestre fremholdt at miljøkravene til Nordic Mining er skjerpet ved at selskapet nå må redusere andelen overskuddsmasser og utrede hvordan mest mulig av gruveavfallet kan tilbakefylles i dagbruddet. Miljøorganisasjonene påpeker at disse kravene ikke vil hindre rasering av Førdefjorden og understreker at det i praksis ikke er noe nytt i kravene fra Vestre. 

– Dette er de samme kravene som står i driftskonsesjonen, bare i ny innpakning med finere ord, poengterer Gulowsen. 

Natur og Ungdom retter en stor takk til alle som har bidratt i aksjonene og aksjonsleiren. Først og fremst til alle de lokale heltene som dag etter dag har stilt opp og gitt oss husly og mat.

 

 

52049889655_37365e90fc_6k