Gå til innhold
yyy

Øst- og Barents

Natur og Ungdom < Tema < Hva mener vi? < Øst- og Barents

Natur og Ungdom har samarbeidspartnere i Øst-Europa som arbeider for gjenvinning, skogvern og fornybar energi.

Russlandsprosjektet

Natur og Ungdoms engasjement i Russland begynte i 1989 da 70 ungdommer fra NU dro til Murmansk på en freds- og miljøkonferanse. Fra 1993 har NU jobbet fast med miljøengasjert ungdom i Murmansk-regionen og fra 2000 begynte vårt sammarbeid med de miljøengasjerte ungdomene i Arkhangelsk-regionen.

Russlandsprosjektet er resultatet av dette årelange samarbeidet mellom Natur og Ungdom og  russiske miljøorganisasjonene  i Murmansk og Arkhangelsk. Vårt mål er at det skal eksistere uavhengige og demokratiske miljøvernorganisasjoner for ungdom i Russland, som jobber med miljøpolitiske saker.

 

Det finnes mange miljøproblemer i Nordvest-Russland. På tross av at russiske myndigheter stadig gjør innstramminger i organisasjonsfriheten, står partnerne på for gjenvinning og resirkulering, skogvern, fornybar energi og nedleggelse av atomkraftverk. Russlandsprosjektet arbeider hver dag for å støtte våre partnerne i deres arbeid og i å formidle deres kampsaker til unge, norske miljøvernere.

I samarbeid med partnerne arrangerer vi turer, seminarer og sommerleire på tvers av landegrensene, både i Norge og i Russland for å sette søkelys på dagsaktuelle temaer og for å koordinere vår felles innsats for et mer fornybart og miljøvennlig Nordvest-Russland.

Kontakt oss

koordinator

Oksana Nastasiy

Koordinator for Russlandsprosjektet
465 04 839
Tora Portrett Smil

Tora Vassnes

Energipolitisk rådgiver i Russlandprosjektet
901 98 567