Gå til innhold
Årskonferanse-1 (2)

Årskonferansen 2023

Natur og Ungdom < Arrangement < Årskonferansen 2023

Her finner du alt du trenger å vite om Natur og Ungdoms årskonferanse 2023.
Meld deg på innen 16. april!

Natur og Ungdoms årskonferanse 2023 går av stabelen 5. mai på Tonsenhagen skole i Oslo. Temaet for årets konferanse er "Framtidas arbeidsplass".

Her kan du finne alt du trenger å vite om konferansen, påmelding, program og pakkeliste.

Fra:
5. mai 2023
15:00
Til:
7. mai 2023
15:00

Framtidas arbeidsplass

«Hva skal vi leve av etter oljen?»

Det er spørsmålet vi ønsker å svare på i løpet av Årskonferansen 2023. Verden skal gjennom en storstilt grønn omstilling i løpet av få år. Den må bli rettferdig, den må ivareta arbeidstakerne og kan ikke bryte menneskerettigheter.

Vi vet at det ikke er rom for nye oljefelt dersom vi skal nå klimamålene, vi vet at Norge er et av landene i verden som har best omstillingsevne og vi vet at handlingsvinduet står åpent bare de neste få årene. Spørsmålet er kanskje heller: «Hva skal vi leve av om vi ikke omstiller oss i tide?»

Tida er i alle fall overmoden for å skape «framtidas arbeidsplass» og vi gleder oss til å gå mer i dybden på denne tematikken 5.-7. mai.

Praktisk informasjon

Oppmøte: Fredag 5. mai klokka 15:00 under den store tavla på Oslo S

Avslutning: Deltakerne er tilbake på Oslo S omtrent 15:00 søndag 7. mai

Sted: Årskonferansen finner sted på Tonsenhagen barneskole, 30 minutter utafor Oslo sentrum, rett ved Lillomarka.

Reise: Vi hjelper deg gjerne med å finne og bestille reise. Natur og Ungdom dekker billigste, mest miljøvennlige reise til konferansen. Dersom du skal reise en strekning som ikke har fastpris er det viktig at du bestiller reise så fort som mulig, seinest 17. april.

Pris: Det koster 200kr å delta på Årskonferansen. Det dekker reise, mat og opphold. Ta kontakt dersom du av en eller annen grunn ikke kan dekke deltakeravgiften, så løser vi det!

Politisk fravær: Du får politisk fravær (gyldig fravær) for undervisning du går glipp av som følge av reise til eller fra Årskonferansen. Du får tilsendt fraværsbrev på e-post.

Foto: Rasmus Madsen Berg

På Årskonferansen lover vi spennende program, kunnskap og innholdsrike dager. Ikke minst kan du møte miljøengasjert ungdom fra hele landet!

Meld deg på her!

Årskonferanse-6 (2)

Påmeldingsfrist 16. april. Alle mellom 13 og 25 år er hjertelig velkommen til å delta, men du må være medlem i Natur og Ungdom for å få dekt reise.

Årskonferansen er et nasjonalt seminar som skjer hver vår. Det er en møteplass for miljøengasjert ungdom fra hele landet og en mulighet til å få en faglig fordypning i noen av sakene Natur og Ungdom jobber med.

Alle mellom 13 og 25 år er hjertelig velkommen til å delta, men du må være medlem i Natur og Ungdom for å få dekt reise. Meld deg inn nederst på denne siden.

Vi ønsker at Årskonferansen skal være en positiv opplevelse for alle deltakerne. NU skal være en trygg organisasjon, der vi ikke tillater mobbing og ulike former for trakassering. Vi har noen kjøreregler for nasjonale seminarer som er viktig å sette seg inn i.


Følgende kjøreregler gjelder:

1. Respekt for andre: Alle deltakere på Årskonferansen skal vise respekt for alle uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, alder, religion, seksuell legning, sosial status, etnisk tilhørighet eller politisk ståsted. NU tar avstand fra alle former for rasisme, diskriminering og trakassering.

2. Respekt for andres grenser: Årskonferansen er et trygt arrangement der den enkeltes integritet og grenser skal respekteres. NU har nulltoleranse for seksuelt overskridende adferd og overgrep. Dette gjelder både på felles arena og i private rom under og etter arrangementet.
3. Alkohol og rusfritt arrangement: Ved alle medlemsrettede arrangementer i NU er det nulltoleranse for alkohol og andre rusmidler. Dette gjelder også Årskonferansen.
4. Tilstedeværelse: Alle deltakerne må være tilstede på skolen ved mindre annen beskjed er gitt og kan ikke forlate konferansen uten avtale med arrangementskomitéen.
Ved brudd på disse reglene kan man bli sendt hjem på egen regning. Dersom du selv opplever eller er vitne til brudd på disse reglene eller annen grenseoverskridende adferd kan du kontakte:
  • Sandra Butoyi, 40220118, sandrab@nu.no
  • Gina Gylver, 98153011, ginag@nu.no

Pakkeliste kommer her og på e-post når det nærmer seg.

Program kommer!

Ikke medlem i Natur og Ungdom enda?

Kontaktpersoner

52309982475_d83e5a56f1_k

Markus Refsdal

Sentralstyremedlem
95819579

Jobber med omstilling. Følger opp Vestfold og Telemark.

52309455221_df27bcaeb9_k

Eri Melhus

Sentralstyremedlem
405 50 021

Jobber med omstilling og natur. Følger opp Agder NU.