Gå til innhold

Et voksende naturopprør

Natur og Ungdom < Et voksende naturopprør
Kategorier: Natur

Et opprop skrevet av tre seniorer i naturforskning og naturvern har fått tilslutning fra de fem største naturvernorganisasjonene i Norge. De krever stans i naturtapet, og peker på at noen partier er klart bedre enn andre.

Oppropet, som er publisert i Aftenposten, er skrevet av naturvernveteran Dag Hareide og biologene Anne Sverdrup-Thygeson og Dag O. Hessen, og underskrevet av organisasjonene Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Sabima og WWF Verdens naturfond.

Les oppropet her:

Oppropet viser harde fakta om massedød blant populasjoner av ville dyr og planter, ødeleggelse av landskap og en fare for at en million arter kan dø ut.

En fersk undersøkelse gjort av Opinion for WWF viser at tre av fire nordmenn sier de er bekymret for naturtap – like mange som for klimakrisen. 70 prosent mener politiske partiene må gjøre mye mer for å stoppe ødeleggelse av natur.

– Dette står i kontrast til hvor lite dette spørsmålet er framme i valgkampen. Mange steder i landet er naturopprør på gang, sier Dag Hareide, initiativtager til oppropet.

Underskriverne understreker at den klart viktigste årsaken til naturtapet er at menneskene breier seg. Mennesker har sterkt endret tre firedeler av landjordas areal med fysiske inngrep, og invadert andre arters leveområder. 

Oppropet ber om en nasjonal plan for arealnøytralitet: ikke mer inngrep i natur, og om det skjer må det kompenseres ved at ødelagt natur restaureres. Naturtap er like akutt og alvorlig som klimakrisen, heter det i oppropet, som viser til at de to krisene henger sammen:

– Når vi ødelegger natur og reduserer artsmangfoldet, klarer ikke havet, jordsmonnet og naturskogen å ta opp like mye klimagasser. Samtidig vil økte klimagasser gi mer naturtap, heter det i teksten.

Oppropet viser til at det er store forskjeller i naturpolitikken blant partiene som stiller til valg. I en rangering av partier gjort av Naturvernforbundet deler partiene seg i tre grupper: Best er SV, MDG, Rødt og Venstre. I midten er KrF og Arbeiderpartiet. Dårligst er Senterpartiet, Høyre og FrP.