Gå til innhold

Etiske retningslinjer

Natur og Ungdom < Etiske retningslinjer

NU skal være en trygg organisasjon for alle. Derfor har vi etiske retningslinjer som beskriver kjøreregler og plikter for alle i organisasjonen.

Hva er etiske retningslinjer?

Etikk kan enkelt defineres som å handle rett i ulike situasjoner og i samhandling med andre. Etiske retningslinjer er en felles etisk plattform for organisasjonen og definerer spilleregler og forventninger til oppførsel for alle medlemmer og ansatte.

I retningslinjene kan du lese om:

  • Etiske prinsipper
  • Verdier og holdninger
  • Hvordan vi skal være mot hverandre

Hvem gjelder det for?

Retningslinjene gjelder for alle sentralstyremedlemmer, utvalgsmedlemmer, fylkesledere, valgkomitémedlemmer, landsstyret (videre omtalt som tillitsvalgte) og alle ansatte i Natur og Ungdom.

Mens etiske retningslinjer gir rammer for organisasjonens etiske praksis og ønsket adferd, består varslingsrutiner og beredskapsplaner av instrukser for hvordan du skal handle om retningslinjene brytes eller en krise oppstår.

Personvern og varsling

Natur og Ungdom skal være en god og trygg organisasjon å være i. Her kan du lese om personvern, våre retningslinjer og hvordan du kan varsle.
Les mer

Jeg vil varsle!

Har du eller en du kjenner opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller brudd på våre retningslinjer? Les hvordan du kan melde i fra her.
Les mer