Gå til innhold

Førdefjorden

Natur og Ungdom < Førdefjorden

Gruveselskapet Nordic Mining vil utvinne mineralet rutil i Engebøfjellet i Vevring i Vestland. I den forbindelse har de søkt om tillatelse til å dumpe gruveavfallet i fjorden. 250 millioner tonn! Det er åpenbart helt krise, og et tydelig symptom på den katastrofalt dårlige naturforvaltninga i Norge.

Vi synes ikke noen skal kunne kaste søpla si i fjorden. Det synes ikke resten av verden heller; Norge er ett av kun to land som tillater gruvedumping. Med god grunn! All erfaring tilsier at det tar lang tid før økosystemet i fjorden kommer seg på bena igjen etter sjødeponi.

Førdefjorden er en nasjonal laksefjord, og en av Norges reneste fjorder. 250 millioner tonn gruveslam tilsvarer ca. ett lastebillass med avfall annethvert minutt i 50 år fremover. Det vil ha store konsekvenser for livet i fjorden, og Havforskningsinstituttet frykter at det vil utryddes.

Nordic Mining er gira på oppstart, men vi er minst like gira på å stanse dem. De har fått driftstillatelse, men en klage på denne ligger for øyeblikket på næringsministerens pult. Vi krysser fingra for at næringsministeren skjønner hvor katastrofalt det vil være å la Nordic Mining sette i gang med dette hodeløse prosjektet. I mellomtiden har NM fått tillatelse til å rive hus på området hvor prosessanlegget er planlagt. De varsler at de vil starte opp dette arbeidet i midten av februar, og vi vil selvfølgelig være der for å stanse dem.

Hvis du – som oss – synes dette er helt krise er det et par ting du kan gjøre for å stanse dumpinga. Naturvernforbundet har starta en kampanje hvor du kan sende mail til næringsministeren og støtte klagen på driftstillatelsen. Vi arrangerer også nasjonal aksjonsdag mot gruvedumping den 26. februar, hvor lokallag over hele landet protesterer mot naturødeleggelsene. Vi er også forberedte på å måtte ty til sivil ulydighet dersom det blir nødvendig for å stanse arbeidet. Hvis du vil lenke deg for fjordene kan du skrive deg på aksjonsliste her