Gå til innhold

Gi oss ungdomsbilletter! 

Natur og Ungdom < Gi oss ungdomsbilletter! 
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom samlet til landsstyremøte den 17-18. februar 2024 krever at alle kollektivselskaper skal tilby ungdomsbillett på både periodebilletter og enkeltbilletter. 

Når en person fyller 18 år får en mulighet til å ta sertifikatet på bil. Samtidig mister en rett til barnebillett når en skal reise kollektivt. Det er en tap-tap-situasjon, da det blir enklere å bruke bil, og samtidig dyrere å reise med kollektivtransport. Heldigvis tilbyr mange kollektivselskaper ungdomsbillett eller studentbillett til ungdom og studenter over 18 år. Dessverre gjelder det ofte kun for månedskort, selv om forskning fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at reduksjon av enkeltbilletter er svært effektivt for å få ned bilbruken. 

 18-åringer som ikke har gått ut av videregående har ikke like stor kjøpekraft som en 40-åring med fast arbeid og fast lønn. Dette blir et problem når voksenbilletter koster gjerne det dobbelte av barnebillettene. 

 Regjeringen har et nullvekstmål, med mål om at all økning i trafikk skal skje med andre framkomstmidler enn bil. Å gjøre det mer attraktivt for unge voksne å fortsette å ta kollektivtransport i sitt voksenliv er et enkelt og effektivt tiltak for å komme et steg nærmere målet. 

 Natur og Ungdom samlet til landsstyremøte den 17-18 februar 2024 krever at alle kollektivselskaper skal tilby ungdomsbillett på både periodebilletter og enkeltbilletter.