Gå til innhold

Ikke la funksjonshemmede stå igjen når toget mot en bærekraftig framtid går!

Natur og Ungdom < Ikke la funksjonshemmede stå igjen når toget mot en bærekraftig framtid går!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at regjeringa treffer tiltak for å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig for alle.

Ingen bør tvinges til å velge fossilt, når framtida skal være natur- og klimavennlig. Natur og Ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8.-10. januar 2021, krever at regjeringa treffer tiltak for å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig, slik at alle, uavhengig av bosted og funksjonsevne skal ha bærekraftige alternativ til fossildrevne reiser.

Natur og Ungdom står sammen for å kreve tilgjengelighet og å inkludere funksjonshemmede i  det grønne transportskiftet. Hvor man bor påvirker hvilke kollektivtilbud som finnes, hvor mye de koster og om de er universelt utformede eller særlig tilrettelagt. Funksjonshemmede møter mange barrierer i kollektivtransporten, alt fra vanskelige billettsystemer til manglende rampe ned til perrongen. Det gjør ofte bil til eneste alternativet for grupper slik som eldre og  funksjonshemmede, når kollektivtransporten ikke er universelt utformet eller tilrettelagt. Det  er et hinder både for at de skal kunne leve klima- og naturvennlig og delta i samfunnet. I dag kan ikke mange funksjonshemmede velge å reise når de vil eller fra hvor de vil. Kun 9 %  av togstasjoner er universelt utformede.

Natur og Ungdom står sammen med funkisbevegelsen og krever at Norge må:

  • fjerne hindringer slik at funksjonshemmede kan reise på lik linje som de uten funksjonshemming, på en måte som ikke er naturødeleggende og fossil.
  • tilby en fleksibel assistansetjeneste på stasjoner og kollektivknutepunkt
  • gjøre holdeplasser, reiseinformasjon, kollektivknutepunkt og stasjoner universelt  27 utformede innen 2025 og framkomstmiddel innen 2030.
  • lytte til brukerorganisasjoners egne erfaringer for å sikre et klimavennlig og tilgjengelig  Norge, særlig gjennom inkludering av funksjonshemmede i utarbeidelsen av kommunale og statlige miljø- og transporttiltak.

Når Norge skal bli et nullutslippssamfunn innen 2050 og lavutslippssamfunn innen 2030, kan  ingen sperres ute. Vi må være solidariske, følge lover og konvensjoner om rettighetene til  funksjonshemmede og ikke glemme igjen alle med en funksjonsnedsettelse på startstreken mot en miljø- og naturvennlig framtid.

Natur og Ungdom samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8.-10. januar 2021 mener at kollektivtransport må  utvikles både i omfang og tilgjengelighet, slik at alle skal kunne velge bærekraftig  kollektivtransport over fossil og miljøskadelig transport.