Gå til innhold

Nei til ny E16 og ja til bygging på eksisterende vei

Natur og Ungdom < Nei til ny E16 og ja til bygging på eksisterende vei
Kategorier: Samferdsel | Uttalelser

Natur og Ungdom, samlet til sitt 56. ordinære landsmøte 8.-10. januar 2021, krever at E16 bygges på den eksisterende traséen mellom Kløfta og Nybakk ved videre utbygging.

Det har lenge vært planer om å bygge firefelts motorvei mellom Kongsvinger og Kløfta. Foreløpig er det gjennomført på delstrekningene mellom Kløfta og Nybakk, og mellom Slomarka og Kongsvinger. Strekningen mellom Nybakk og Slomarka gjenstår, men nå står vi i fare for at det ikke skjer og at de allerede bygde motorveiene på de nevnte delstrekningene blir skrotet til fordel for en annen ny motorvei fra Jessheim til Kongsvinger. Statens vegvesen hadde planer om å fullføre motorveien, men i 2019 ble det statlige aksjeselskapet Nye Veier tildelt prosjektet. De ønsker fire alternative korridorer, der alle går gjennom viktige natur- og friluftsområder samt verdifull matjord.

Hovedargumentene for de nye korridorene handler om det Nye Veier omtaler som «samfunnsnytte». Under dette inngår noen få sparte reiseminutter og økt trafikksikkerhet, men dette beregnet på sterk vekst i trafikken. Naturverdier, arealbeslag og utslipp av klimagasser inngår ikke som negative faktorer når «samfunnsnytten» beregnes. Disse samles opp i det de kaller «ikke prissatte verdier» og vektlegges derfor altfor lavt.

Vi ser på Nye Veiers definisjon av «samfunnsnytte» som en stor feilprioritering når vi vet at det stadig blir viktigere for samfunnet å ta vare på naturen og matjorden vi har igjen. Klima og miljø må bli vektlagt i mye større grad i veiprosjekter som dette, om vi skal klare å bekjempe klima- og miljøkatastrofer som vil ramme mennesker i nåtid og framtid.

Løsningen for hvor veien skal gå, er rett foran øynene på oss, den allerede eksisterende traséen mellom Kløfta og Nybakk. Den er helt klart det minst skadelige alternativet og burde trumfe alle argumenter Nye Veier måtte ha. Klima- og miljøkrisene kan ramme oss i utallige år framover, og bare for noen minutter kortere reisetid? Den eksisterende veien har allerede gjort sitt inngrep i naturen og nærområdene våre, og burde brukes for det den er verdt.

Natur og Ungdom, samlet til sitt 56. ordinære landsmøte 8.-10. januar 2021, krever at Nye Veier skrinlegger planene om en ny E16 og at Ullensaker kommune, Nes kommune, Sør-Odal kommune, Kongsvinger kommune, Viken fylkeskommune og regjeringen sier et tydelig ja til E16 på den eksisterende veistrekningen mellom Nybakk og Slomarka.