Gå til innhold
Bilde fra demonstrasjon av en plakat med budskapet: "Klima foran kortsiktig profitt"

Økonomi

Natur og Ungdom < Økonomi
Kategorier: For medlemmer

Alle lokallag kan søke penger til drift og aktiviteter. Man starter med å søke grunnsum (15 000kr), deretter kan man søke aktivitetsmidler til større aktiviteter gjennom året. Her finner du søknadsskjema og maler

Hvordan søke penger?

Ungdommer sitter sammen rundt et bord og smiler.
Les mer
  1. Ta kontakt med regionssekretæren din (se nederst på denne siden) om du trenger hjelp.
  2. Lag et årsbudsjett. Her skriver dere inn hva dere tror dere kommer til å bruke 15 000 kr på ved å fordele pengene på de ulike postene. Se mal lenger ned på siden!
  3. Send det utfylte årsbudsjettet til regnskap@nu.no og fyll ut søknadsskjemaet på MinSide
  1. Planlegg en aktivitet som dere skal ha om noen uker/måneder. Her må dere lage et budsjett som viser en oversikt over hvor mye dere trenger til aktiviteten. Se mal lenger ned på siden!
  2. Send budsjettet til regnskap@nu.no og fyll ut søknadsskjemaet på MinSide
  3. Pengene kommer på konto omtrent i midten av neste måned.
  4. (Dersom du ikke har nok penger til å dekke utgiftene til aktiviteten, fører du budsjettet inn i et forskuddsskjema og sender inn til din regionssekretær. Så får du pengene du trenger før aktiviteten.)
  5. Gjennomfør aktiviteten
  6. Send inn utleggsskjema til regionssekretæren din for pengene dere har brukt til aktiviteten, og lag et regnskap som viser hvor mye dere har brukt av aktivitetsmidlene (dette kan regsek hjelpe deg med). Se mal lengre nede på siden! 
  7. Fyll ut oppsummeringsrapport og legg ved regnskapet for aktiviteten i rapporten. Skjema for oppsummeringsrapport finner du på MinSide.

NB: Send regionssekretæren din en mail om du lurer på noe

Når lokallaget skal bruke penger er det vanlig at noen legger ut for det dere skal kjøpe, og så får tilbakebetalt pengene fra lokallagets konto. Da må man sende inn utleggsskjema med kvittering til regionssekretæren deres.
Kvittering er det samme som bilag, som er det som står i skjemaet. Skjemaet må sendes inn senest tre uker etter arrangementet dere la ut penger for.

Se mal lenger ned på siden!

NB: Husk å ta bilde av alle kvitteringer

Ungdommer med banner

Etter dere har gjennomført en aktivitet der dere har brukt aktivitetsmidler, må en oppsummeringsrapport fylles ut før man kan søke om mer penger. Se mal for regnskap under eller ta kontakt med regionssekretæren din for å få hjelp med regnskapet for aktiviteten. Man sender inn oppsummeringsrapporten gjennom MinSide

Du finner flere ressurser her:

Les mer
Megafon med "Natur og Ungdom"-logo som ligger i gresset
Les mer

Ta kontakt med regionssekretæren din

Åsne Mjelde Refsum

Regionssekretær for Vestland, Agder og Vestfold
976 42 966

Ruby Griffin Solheim

Regionssekretær for Troms, Trøndelag og Oslo
458 74 795

Nikolai Marø Myrvoll

Regionssekretær for Innlandet, Rogaland og Telemark
958 79 309

Hanna Kristina Jakobsen

Regionssekretær for Akershus, Østfold og Finnmark
988 33 789

Leon Engen Blom

Regionssekretær for Møre og Romsdal, Nordland og Buskerud
906 60 836