Gå til innhold
47927759287_c5a25bf8f7_k

Økonomi

Natur og Ungdom < Økonomi
Kategorier: For medlemmer

Alle lokallag kan søke penger til drift og aktiviteter. Man starter med å søke grunnsum (15 000kr), deretter kan man søke aktivitetsmidler til større aktiviteter gjennom året. Her finner du søknadsskjema og maler

Her kan du søke grunnsum, aktivitetsmidler og ekstra grunnsum. Frist er 1. dagen i hver måned, og pengene kommer på konto i midten av måneden.

  1. Ta kontakt med regionssekretæren din (se nederst på denne siden) om du trenger hjelp.
  2. Lag et årsbudsjett. Her skriver dere inn hva dere tror dere kommer til å bruke 15 000 kr på ved å fordele pengene på de ulike postene. Se mal lenger ned på siden!
  3. Send det utfylte årsbudsjettet til regnskap@nu.no og fyll ut søknadsskjemaet.
  1. Planlegg en aktivitet som dere skal ha om noen uker/måneder. Her må dere lage et budsjett som viser en oversikt over hvor mye dere trenger til aktiviteten. Se mal lenger ned på siden!
  2. Send budsjettet til regnskap@nu.no og fyll ut søknadsskjemaet (se over)
  3. Pengene kommer på konto omtrent i midten av neste måned.
  4. (Dersom du ikke har nok penger til å dekke utgiftene til aktiviteten, fører du budsjettet inn i et forskuddsskjema og sender inn til din regionssekretær. Så får du pengene du trenger før aktiviteten.)
  5. Gjennomfør aktiviteten
  6. Send inn utleggsskjema til regionssekretæren din for pengene dere har brukt til aktiviteten, og lag et regnskap som viser hvor mye dere har brukt av aktivitetsmidlene (dette kan regsek hjelpe deg med). Se mal lengre nede på siden! 
  7. Fyll ut oppsummeringsrapport og legg ved regnskapet for aktiviteten i rapporten. Skjema for oppsummeringsrapport finner du lengre nede på siden!

NB: Send regionssekretæren din en mail om du lurer på noe

Når lokallaget skal bruke penger er det vanlig at noen legger ut for det dere skal kjøpe, og så får tilbakebetalt pengene fra lokallagets konto. Da må man sende inn utleggsskjema med kvittering til regionssekretæren deres.
Kvittering er det samme som bilag, som er det som står i skjemaet. Skjemaet må sendes inn senest tre uker etter arrangementet dere la ut penger for.

Se mal lenger ned på siden!

NB: Husk å ta bilde av alle kvitteringer

Etter dere har gjennomført en aktivitet der dere har brukt aktivitetsmidler, må en oppsummeringsrapport fylles ut før man kan søke om mer penger. Se mal for regnskap under eller ta kontakt med regionssekretæren din for å få hjelp med regnskapet for aktiviteten.

Ta kontakt med regionssekretæren din

52847688584_f22877760d_o

Markus Amund Sæther

Regionssekretær for Møre og Romsdal og Nordland
940 52 549
52309453676_2ca2ee7e5b_6k 2

Nora Havstein Håpnes

Regionssekretær for Trøndelag og Viken
416 25 500
53155842562_2700827bd0_k (1)

Ada Amilia Skjensvold

Regionssekretær for Innlandet, Rogaland og Telemark
406 72 880
Åsne Mjelde Refsum

Åsne Mjelde Refsum

Regionssekretær for Vestland, Agder og Vestfold
97642966
53156632709_bcf5a87a36_o

Ruby Griffin Solheim

Regionssekretær for Troms og Finnmark og Oslo
45874795