Gå til innhold
51323739677_650d239d9a_k

Personvern

Natur og Ungdom håndterer personlige opplysninger på en trygg og god måte. Her kan du lære mer om hvordan.

Hva er personvern?

Personvern handler om retten til å bestemme selv over egne personopplysninger, og være med å påvirke hvordan disse spres og lagres. Under kan du lese om:

  • Personvern knyttet til medlemskap
  • Personvern knyttet til verv
  • Personvern for givere
  • Personvern på arrangementer
  • Personvern og bilder
  • Rettigheter og klageadgang

Lurer du på noe om personvern? Kontakt oss!

459F84F5-828D-4B65-BED9-A89F5BED4450

Sandra Butoyi

Daglig leder
40220118

Følger opp personalet, administrasjon og økonomi.

52308732182_c3a8a7861b_k

Ingeborg Tolås

Medlemssekretær
23 32 74 19

Følger opp medlemsarbeidet, giveravtaler og Putsj-abonnementer.

Les hele personvernerklæringen til Natur og Ungdom her

Personvern (0,02MB)

Personvern knyttet til medlemskap

Fra våre medlemmer trenger vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale om medlemskap med deg og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet og Natur og Ungdoms arbeid. Ved å melde deg inn samtykker du til at Natur og Ungdom lagrer personopplysningene om deg. Du blir automatisk knyttet til et lokal- og fylkeslag i nærheten av ditt bosted.

Medlemskontigenten betales en gang i året, og sendes én gang i året, med etterfølgende betalingspåminnelser dersom kontingenten ikke blir betalt. Kontingentkrav sendes i posten med mindre medlemmet har opprettet AvtaleGiro eller Vipps Faste Betalinger. Betalingspåminnelse kan skje over post, e-post og telefon/sms dersom kontingenten ikke blir betalt. Dersom medlemmet har reservert seg mot brev i posten og vi har e-postadresse registrert, sendes både kontingentkravet og påminnelsene per epost. Medlemmer som ikke betaler på 2 år meldes automatisk ut, og får beskjed om dette.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap ved å kontakte medlem@nu.no eller 23 32 74 19. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette. Tre år etter at ditt medlemskap er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.

 

 

Dersom du er under 13 år, trenger vi samtykke og navn, adresse og fødselsdato til foresatte. Dette er i henhold til personvernforordningen som sier at minstealder for samtykke til oppbevaring av personinformasjon er 13 år. Også barn under 13 år kan tilbaketrekke samtykke.

Er du over 25 år og melder deg inn som «Studentmedlem» blir du på grunn av vårt samarbeid om studentlag med Naturvernforbundet meldt inn i Naturvernforbundet i stedet. Du vil da motta all kommunikasjon fra Naturvernforbundet, men som medlem i et studentlag vil du også har rettigheter i Natur og Ungdom.

Som medlem mottar du magasinet vårt «PUTSJ», Natur og Ungdoms nyhetsbrev på e-post og periodevis informasjon per brev og e-post om aktiviteter og arbeid fra Natur og Ungdom lokalt og sentralt. Du vil også motta årsmøteinnkalling til lokal- og/eller fylkeslag i henhold til Natur og Ungdoms vedtekter § 3.12. Innkallingen sendes som e-post. I tillegg vil du få tilsendt en SMS på bursdagen, med mindre du reserverer deg mot dette.  

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet, papirpost, e-post, SMS og henvendelser via telefon. Du kan reservere deg ved å sende epost til medlem@nu.no og be om dette.

Fra våre faste givere (NU-venner) trenger vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av giveravtale med deg. For de som ønsker skattefradrag for sine gaver samler vi også inn personnummer, som kun benyttes til å rapportere til skattemyndighetene.

Ved å bli fast giver samtykker du til at Natur og Ungdom lagrer personopplysninger om deg.

Som fast giver mottar du magasinet vårt «PUTSJ».

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet, e-post, SMS og henvendelser via brev og telefon.

Du kan når som helst avslutte ditt giverforhold. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette.

3 år etter at ditt giverforhold er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.

Natur og Ungdom arrangerer flere seminarer og arrangementer i løpet av et år. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. I tilfelle deltakeren er mindreårig innhentes også samtykke av foreldre for å samle inn nødvendige sensitive personopplysninger.

Innen 2 måneder etter endt arrangement slettes aller personopplysninger i deltakerlister unntatt navn, postadresse, fødselsår og lokallagstilhøriget. 5 år etter endt arrangement vil alle personopplysninger i forhold til arrangementet slettes.

På våre arrangement tar vi bilder som kan bli brukt på sosiale medier, nettsiden, presse og senere arrangement. Ved påmelding vil du bli spurt om samtykke. Hvis ikke du ønsker å gi samtykke, vil det ikke tas bilder av deg. Du kan når som helst tilbaketrekke samtykket, og be om å få bildene slettet.

Natur og Ungdom lagrer verv du har hatt i Natur og Ungdom for historiske formål. Vi lagrer ditt navn, ditt verv, og når du innehadde dette vervet.

Rettigheter og klageadgang

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.