Gå til innhold

Personvern

Natur og Ungdom håndterer personlige opplysninger på en trygg og god måte. Her kan du lære mer om hvordan.

Hva er personvern?

Personvern handler om retten til å bestemme selv over egne personopplysninger, og være med å påvirke hvordan disse spres og lagres. Under kan du lese om:

  • Personvern knyttet til medlemskap
  • Personvern knyttet til verv
  • Personvern for givere
  • Personvern på arrangementer
  • Personvern og bilder
  • Rettigheter og klageadgang

Personvern knyttet til medlemskap

Fra våre medlemmer trenger vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale om medlemskap med deg og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet og Natur og Ungdoms arbeid. Ved å melde deg inn samtykker du til at Natur og Ungdom lagrer personopplysningene om deg. Du blir automatisk knyttet til et lokal- og fylkeslag i nærheten av ditt bosted.

Medlemskontigenten betales en gang i året, og sendes én gang i året, med etterfølgende betalingspåminnelser dersom kontingenten ikke blir betalt. Kontingentkrav sendes i posten med mindre medlemmet har opprettet AvtaleGiro eller Vipps Faste Betalinger. Betalingspåminnelse kan skje over post, e-post og telefon/sms dersom kontingenten ikke blir betalt. Dersom medlemmet har reservert seg mot brev i posten og vi har e-postadresse registrert, sendes både kontingentkravet og påminnelsene per epost. Medlemmer som ikke betaler på 2 år meldes automatisk ut, og får beskjed om dette.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap ved å kontakte medlem@nu.no eller 23 32 74 19. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette. Tre år etter at ditt medlemskap er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.

 

 

Som medlem mottar du magasinet vårt «PUTSJ», Natur og Ungdoms nyhetsbrev på e-post og periodevis informasjon per brev, e-post og SMS om aktiviteter og arbeid fra Natur og Ungdom lokalt og sentralt. Du vil også motta årsmøteinnkalling til lokal- og/eller fylkeslag i henhold til Natur og Ungdoms vedtekter § 3.12. Innkallingen sendes som e-post. I tillegg vil du få tilsendt en SMS på bursdagen, med mindre du reserverer deg mot dette.  

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet, papirpost, e-post, SMS og henvendelser via telefon. Du kan reservere deg ved å sende epost til medlem@nu.no og be om dette.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer har demokratiske rettigheter som gjelder medvirkning i lokal- og fylkeslag på deres årsmøter. Derfor vil man motta årsmøteinnkallinger selv om man har reservert seg mot henvendelser. Det samme gjelder kontingentkrav og -purring, da man må betale en årlig kontingent for å være medlem. Vi vil etterstrebe å kontakte medlemmer via ønsket kanal, dette kan man melde fra om på medlem@nu.no.

Fra våre faste givere (NU-venner) trenger vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av giveravtale med deg. For de som ønsker skattefradrag for sine gaver samler vi også inn personnummer, som kun benyttes til å rapportere til skattemyndighetene.

Ved å bli fast giver samtykker du til at Natur og Ungdom lagrer personopplysninger om deg.

Som fast giver mottar du magasinet vårt «PUTSJ», og kan bli kontaktet via e-post, brev eller SMS for oppdatering på politiske saker. Du kan også bli ringt i forbindelse med innsamlingskampanjer eller lignende.

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet, e-post, SMS og henvendelser via brev og telefon.

Du kan når som helst avslutte ditt giverforhold. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette.

3 år etter at ditt giverforhold er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.

Enkeltgaver blir registrert med den personinformasjonen vi har tilgjengelig, dette for å kunne gi giverne skattefradrag dersom man ønsker det. For gaver på mellom 300 og 500 får du en takke-SMS dersom vi har ditt mobilnummer. For gaver over 500 får du et takkebrev i posten. Du kan også bli kontaktet i forbindelse med innsamlingskampanjer e.l.

Hva slags informasjon som lagres avhenger av betalingsmåte. Etter 3 år uten noe giverforhold til oss, vil all informasjon om deg bli slettet.

Vippsnummer: Vi lagrer navn, beløp og kategori for gaven (hva pengene skal gå til). Har vi allerede kontaktinformasjonen din, vil du bli kontaktet for å registrere personnummer dersom du ønsker skattefradrag. Vi får kun navn fra vipps, derfor må man ta kontakt dersom man ønsker skattefradrag slik at vi kan registrere øvrig informasjon.

Vipps hurtigkasse: Ved donasjon via Vipps hurtigkasse på nettsiden vår lagres navn og adresse i vår integrasjonsløsning med Woocommerce for WordPress. Verken gaver eller personinformasjon lagres i medlemsregisteret eller brukes av oss på noen måte. Man må derfor ta kontakt dersom man ønsker gaver man har gitt via hurtigkasse innberettet til skatteetaten.

Konto: Vi lagrer navn og adresse, og kan ta kontakt for å be om personnummer dersom giveren ønsker skattefradrag.

Natur og Ungdom arrangerer flere seminarer og arrangementer i løpet av et år. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. I tilfelle deltakeren er mindreårig innhentes også samtykke av foreldre for å samle inn nødvendige sensitive personopplysninger.

Innen 2 måneder etter endt arrangement slettes aller personopplysninger i deltakerlister unntatt navn, postadresse, fødselsår og lokallagstilhøriget. 5 år etter endt arrangement vil alle personopplysninger i forhold til arrangementet slettes.

På våre arrangement tar vi bilder som kan bli brukt på sosiale medier, nettsiden, presse og senere arrangement. Ved påmelding vil du bli spurt om samtykke. Hvis ikke du ønsker å gi samtykke, vil det ikke tas bilder av deg. Du kan når som helst tilbaketrekke samtykket, og be om å få bildene slettet.

Natur og Ungdom lagrer verv du har hatt i Natur og Ungdom for historiske formål. Vi lagrer ditt navn, ditt verv, og når du innehadde dette vervet.

Dersom du er under 13 år, trenger vi samtykke og navn, adresse og fødselsdato til foresatte. Dette er i henhold til personvernforordningen som sier at minstealder for samtykke til oppbevaring av personinformasjon er 13 år. Også barn under 13 år kan tilbaketrekke samtykke.

Foreldre kan melde barn ut av organisasjoner frem til de er fylt 15 år, etter det må barnet selv kontakte oss for å melde seg ut.

Les hele personvernerklæringen til Natur og Ungdom her

Personvern (0,02MB)

Rettigheter og klageadgang

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Lurer du på noe om personvern? Kontakt oss!

Ingeborg Tolås

Medlemssekretær
23 32 74 19

Følger opp medlemsarbeidet, giveravtaler og Putsj-abonnementer.

Vilja Helle Bøyum

Daglig leder
942 83 620

Følger opp personalet, administrasjon og økonomi