Gå til innhold

Stopp monsterveiprosjektet Hordfast!

Natur og Ungdom < Stopp monsterveiprosjektet Hordfast!
Kategorier: Uttalelser

Natur og ungdom, samlet til landsstyremøte 17. Februar, krever at planene om monsterveiprosjektet ”Hordfast” stanses.

I strekningen Stord – Os planlegges utbygging av en firefelts motorvei kjent som Hordfast, som en del av prosjektet Fergefri E39. Hordfast vil meie over verdifull skog på Tysnes, som omfatter over 40 ulike naturtyper Norge har et særegent ansvar for å bevare. Skogtypen er den best egnede naturtypen til lagring av karbon og har derfor enorm nasjonal og internasjonal betydning. Vegvesenet har i tillegg registrert 375 truede plante- og dyrearter i strekningen der motorveien er planlagt.

Ifølge Naturvernforbundets granskning av Statens Vegvesens utslippsrapport vil utbyggingen av veien føre til et utslipp tilsvarende 8.000 årlige flyturer mellom Bergen og Stavanger i 60 år. I tillegg vil trafikken mot Bergen økes betraktelig som følge av prsojektet. De 37,5 milliarder kronene motorveien vil koste, er penger man kunne brukt på bærekraftige samferdselstilbud i Vestland, som bybane over bryggen og annen baneutbygging eller forbedring og rassikring av noen av Norges farligste, allerede eksisterende veier.

Natur og ungdom, samlet til landsstyremøte 17. Februar, krever at planene om monsterveiprosjektet ”Hordfast” stanses.