Gå til innhold

Stopp planene om vindparken på Omsavárri og Strupfjellet!

Natur og Ungdom < Stopp planene om vindparken på Omsavárri og Strupfjellet!
Kategorier: Uttalelser

Natur og ungdom, samlet til landsstyremøte 25. - 26. mai krever at planene om vindparken på Omasárri og Strupfjellet stanses.

Troms Kraft planlegger å bygge en vindpark i Omasvárri og Strupfjell i Balsfjord kommune. Dette er vinterbeitet til Meavki/Stuoranjarga orohat – Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. Ikke bare vil Troms Kraft bygge ut på vinterbeitet til reindrifta, men de vil bygge ut på det eneste vinterbeitet igjen i dette reinbeitedistriktet som er fri for store arealinngrep. Om Troms Kraft bygger vindparken der, vil det være slutten på reindrifta til Meavki/Stuoranjarga orohat – Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. Natur og Ungdom kan ikke støtte et vindparkprosjekt som gjemmer seg bak det grønne skiftet, men som i realiteten er grønn kolonialisme.  

Natur og Ungdom støtter Meavki/Stuoranjarga orohat og lokalbefolkningen i Balsfjord kommune om at planene må stanses og at vindturbiner ikke blir bygd på reinbeitelandet i Balsfjord kommune.  

Natur og Ungdom samlet til sitt landsstyremøte 25. – 26. mai krever at planene om vindparken på Omasvárri og Strupfjellet stanses.