Gå til innhold

Stopp Ytre ringvei E18

Natur og Ungdom < Stopp Ytre ringvei E18
Kategorier: Uttalelser

Natur og ungdom samlet til landsstyremøte 8. januar 2024 krever at Kristiansand kommune stoppe veiprosjektet Ytre ringvei E18.

Ytre ringvei er et fire-felts motorveiprosjekt av Nye Veier AS, med hensikt å flytte trafikken på E18 ut av sentrum. Motorveien skal gå i en 10-km lang tunnel fra Vige til Grauthellerkrysset med fartsgrense på 110 km/t.

Verden trenger ikke flere bilister, og dette prosjektet tilrettelegger for mer biltrafikk. Sørlandet har en overflod av nye veiprosjekter. Samtidig bygges det ikke ut de transportmulighetene som er nødvendige for det grønne skiftet, nemlig bedre buss- og jernbanetilbud. Nye Veier AS hevder den nye veien vil bidra til lavere trafikknivå i sentrum, men vi vet godt at å tilrettelegge for mer trafikk kun øker presset.

Dette veiprosjektet medfører massive naturinngrep. Ytre ringvei vil ikke bare ødelegge økosystemene der veien skal være, men også en rekke tjønn i Vågsbygd-området der alt avfallet fra utbyggingen skal dumpes. Disse områdene er allerede sårbare fra tidligere inngrep, og risikoen på økosystemet vurderes som høy. Tilstanden vil bare forverres av mer deponi.

For å nå klimamålene i 2030 er vi nødt til å redusere våre klimagassutslipp med 50%. Anleggsprosessen for veiprosjektet vil, selv ved start i 2024, først stå ferdig snarest i 2028. Altså tilrettelegger de for enda mer trafikkutslipp to år før vi skal ha kuttet 50% av alle utslipp.

Ytre Ringvei E18 er et unødvendig og miljøskadelig prosjekt som på ingen måte burde bygges ut. Prosjektet legger opp til en fremtid vi ikke vil ha.

Natur og ungdom samlet til landsstyremøte 8. januar 2024 ber Kristiansand kommune satse på fremtidens transportmuligheter i stedet for fortidens kortsiktige løsninger, og krever stopp i veiprosjektet Ytre ringvei E18.