Gå til innhold

– Vi frykter at denne transportplanen er en nasjonal eksosplan

Natur og Ungdom < – Vi frykter at denne transportplanen er en nasjonal eksosplan
Kategorier: Samferdsel

Denne artikkelen er fra april 2017:
Natur og Ungdom er skuffet over at politikerne gir full gass for motorveier, mens jernbanen blir skjøvet fram i tid

Onsdag 5. april presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og representanter for samarbeidspartiene Nasjonal transportplan. Planen legger føringene for de neste tolv årene med transportpolitikk i Norge.

I planen er det store investeringer i jernbane, både nye prosjekter, samt å ta igjen etterslep. Det er også rekordhøye investeringer i veg, og blant annet skal det bygges rundt 300 km ny firefelts motorveg. Ifølge Transportøkonomisk institutt vil transporten på vegene øke, dersom kapasiteten øker. I tillegg reduseres sannsynligheten for at trafikantene velger å reise med jernbane, dersom en effektiv veg allerede finnes. Motorveier planlegges bygd i første periode, og man kan se at de flere større jernbaneprosjektene skal komme på plass i neste periode av Nasjonal transportplan, om fire år, eller senere.

Denne Ole Brumm-politikken med å si ja takk til både motorveg og jernbane viser en manglende prioriteringsevne for klimavennlig transport. Transportsektoren står for en tredel av Norges samlede utslipp. samt halvparten i de store byene. og vi mener på ingen måte viser at man har tatt innover seg hvor alvorlig klimaproblemet er

Ny firefelts motorvei mellom Arna-Stanghelle og Oslo-Hønefoss skal komme raskere i gang enn dobbeltsporet på disse strekningene. Også i Trøndelag planlegges det motorvei parallelt med opprustningen av Trønderbanen.

Vi frykter at denne transportplanen er en nasjonal eksosplan, hvor Ketil Solvik-Olsen har fått gjennomslag for å gi full gass for bilen. Regjeringen har selv sagt at utslippene i transportsektoren skal kuttes, men slår beina under sine egne klimaplaner ved å asfaltere naturen vår med firefelts motorveg. Det er vi skuffet over

Ny firefelts motorvei mellom Arna-Stanghelle og Oslo-Hønefoss skal komme raskere i gang enn dobbeltsporet på disse strekningene. Også i Trøndelag planlegges det motorvei parallelt med opprustningen av Trønderbanen.

Natur og Ungdom er glad for økte bevilgninger til jernbane og mer penger til sykkel og kollektivtransport i byområder. Det viser at Krf og Venstre har gjort mye for å få denne planen på rett spor. Imidlertid hadde vi håpet på raskere tempo for jernbanen, og at spaden for nye dobbeltspor kom i jorda i første periode. Motorveiene derimot, suser av gårde og bygges ut i raskt tempo