Gå til innhold

Bevar marka på Ytterkollen!

Natur og Ungdom < Bevar marka på Ytterkollen!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at Buskerud Arbeiderpartis forslag om å bygge et fylkessykehus på Ytterkollen forkastes.

Til: Media, Vidar Lande, Martin Kolberg, Solberg-Regjeringen, Tore Oppdahl Hansen, fylkespolitikere.

Fra: Natur og Ungdoms landsmøte 9-12 januar 2014

Bevar marka på Ytterkollen!

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredriksstad 9.-12. januar 2014, krever at Buskerud Arbeiderpartis forslag om å bygge et fylkessykehus på Ytterkollen forkastes og at den dyrka marka i området vernes.

I 2013 kom Buskerud Arbeiderparti med et forslag om å bygge et fylkessykehus på dyrka mark på Ytterkollen i Nedre Eiker. Dette er ikke forsvarlig i henhold til loven om at dyrka mark ikke skal brukes til andre formål enn til jordbruksproduksjon.

Jorda på Ytterkollen er svært verdifull og går under arealklasse A, det vil si at jordbruksområdet er blant de viktigste i Norge. Området på Ytterkollen består hovedsakelig av fulldyrket mark, bar- og lauvskog. Ytterkollen har stort potensiale for produksjon av trevirke og et rasjonelt og effektivt landbruk. Dersom et sykehus plasseres på Ytterkollen vil fornybare jordbruksområder bli ødelagt for all framtid.

Klimaendringene gir andre forutsetninger for framtidig matproduksjon og øker behovet for å bevare dyrka mark. Kun 3 % av norges landareal er matjord, og vi må beskytte den for våre framtidige generasjoner. Dersom det nye fylkessykehuset i Buskerud plasseres på Ytterkollen vil 200 000 m2 matjord gå tapt. Dette er en betydningsfull reduksjon i norsk jordbruksareal.

Natur og Ungdom krever at Ytterkollen utelukkes som plasseringsmulighet for det nye sykehuset og at marka på Ytterkollen vernes for all framtid!