Gå til innhold
gront-spadetak-2017-olavsbraten-gard-fotograf-eivind-kise-red-full-opplosning-12-1024x683

Grønt Spatak

Natur og Ungdom < Tema < Hva mener vi? < Grønt Spatak

Helt siden 1993 har Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sendt ungdommer på sommerens grønneste eventyr gjennom Grønt Spatak.

Grønt Spatak

Har du lyst til å passe på dyra på sommerbeite i fjellet? Lære å melke kyr eller geiter? Luke i grønnsaksåkeren, lære å hesje eller grave i jorda? Gjennom Grønt Spatak kan drømmene dine gå i oppfyllelse. Her får du muligheten til å jobbe frivillig på ei seter, en gård eller på et beitetilsyn i ti dager når det passer deg i løpet av sommeren.

På Grønt Spatak får du ta del i bondens hverdag, kombinert med en herlig sommerferie. Du vil bli kjent med hyggelige og engasjerte bønder, og andre frivillige om du ønsker å reise sammen med noen. I tillegg får du lære masse om landbruk og bærekraftig matproduksjon i praksis, på ulike steder rundt om i hele landet.

spatak_cfsalicath-9

Ønsker du å melde deg på Grønt Spatak, eller lese mer? Sjekk ut www.spatak.no

Hvorfor ta et Spatak?

Men hvorfor sender Natur og Ungdom hver sommer rundt 60 unge ut for å hjelpe til med melking, graving, børsting, ysting, luking, hesjing, høsting og for å se til sauer?

Befolkningen i verden øker, samtidig som klimaendringer gjør det vanskeligere for verdens bønder å produsere mat. Når vi i tillegg har skjevfordeling av ressurser, blir det å dyrke mat til verdens befolkning blant de største utfordringene i vår tid. Norge må være med på dugnaden, og vi må gjøre det på en miljøvennlig måte!

Når små gårder legges ned trengs mer diesel, kunstgjødsel, sprøytemidler og soya fra Brasil for at man skal kunne produsere nok mat på gårdene som blir igjen. Derfor må vi jobbe for et spredt, mangfoldig jordbruk over hele verden. For at norsk politikk skal gi oss dette, må vi engasjere oss og ha interesse for jordbruket!

Hvem kan delta?

Grønt Spatak er åpent for all ungdom mellom 16-30 år. Det kreves ingen forkunnskaper, men du må være åpen og interessert i å lære nye ting, og for å bli kjent med nye dyr og mennesker. Prosjektet er finansiert av Norske Felleskjøpet, Tine og Miljødirektoratet, så du deltar helt gratis.

På Grønt Spatak blir du utplassert hos hyggelige bønder, som er glade for å få arbeidskraft, og glade for å få fortelle om jobben de gjør. Norges Bonde- og Småbrukarlag hjelper oss å finne godt vertskap. Du kan velge mellom å dra til en gård, til ei seter, eller på beitetilsyn for å se til sau og rovdyr. Alle utgifter er dekket, også reise.

Kontakt oss

Eira portrett

Eira Haugbro

Koordinator for Grønt Spatak
+4747615898