Gå til innhold

Natur

Nedbygging av leveområder er den største grunnen til at artene nå dør ut i et tempo vi aldri har sett maken til.

Les mer om natur:

All natur ligger i en kommune

Naturen forsvinner bit for bit, og norske kommuner har makten til å gjøre noe med det! Hvordan kan kommunen din være bedre på naturforvaltning?
Les mer

Naturkrisen – truslene mot livsgrunnlaget vårt

Naturen består av et mangfold av arter som jobber sammen i økosystemer. Disse økosystemene danner grunnlaget for alt liv på jorden, og gir oss mange...
Les mer

Naturavtalen – Hva betyr den?

I desember 2022 skrev Norge under på den internasjonale naturavtalen i Montreal i Canada. Da forpliktet vi oss blant annet til å verne 30% av alle land- og...
Les mer

Ressurser om hytteutbygging

Visste du at det bygges i snitt 12 hytter om dagen? Vi har i dag nesten en halv million hytter i Norge og det finnes ingen oversikt over hvor mange som er...
Les mer

Annet relatert innhold:

Du kan redde Lågendeltaet!

Bli med Natur og Ungdom og redd Lågendeltaet!
Les mer
Asfalt gjennom fin natur

Nei til motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat

Natur og ungdom krever at planene om å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat skrinlegges.
Les mer

Skog

Skogen er så uendelig mye mer enn trær. Skog er det økosystemet på kloden som har størst rikdom av arter og mest variert naturmangfold. Likevel har...
Les mer

En ny regjering må gi oss en ny naturforvaltning! 

Nå har vi fått et nytt stortingsflertall, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet møtes på Hurdalssjøen for å forhandle om ny regjeringsplattform. De må...
Les mer

Et voksende naturopprør

Et opprop skrevet av tre seniorer i naturforskning og naturvern har fått tilslutning fra de fem største naturvernorganisasjonene i Norge. De krever stans i...
Les mer
Verneplakat i Lågendeltaet naturreservat

Ungdommens opprop for naturens rettsvern

Ungdommen står samlet for å stanse ny E6 gjennom Lågendeltaet.
Les mer
Ungdommer på et potetjorde, holder et banner med teksten "spiser du asfalt til frokost? Vern matjorda!"

Jordvern!

Visste du at bare 3,5% av Norges landareal egner seg til matproduksjon? Matjorda er en ekstrem knapp ressurs som vi trenger for å produsere maten vi spiser....
Les mer

Faggruppeansvarlig:

Symre Johanne Aargaard

Sentralstyremedlem
974 03 433

Fagansvarlig for Natur. Følger opp Finnmark NU.