Gå til innhold

Dommen fra lagmannsretten: Et stort skritt nærmere seier

Natur og Ungdom < Dommen fra lagmannsretten: Et stort skritt nærmere seier
Kategorier: Klimasøksmål | Olje

November 2019 gikk ankesaken i Klimasøksmål Arktis til Borgarting Lagmannsrett. I dag kom dommen!

Staten ble igjen frikjent for brudd på Grunnloven § 112, likevel fikk vi mange delseire og dommen er bedre enn den fra tingretten.

Til tross for mange delseire gir lagmannsretten staten lov til å fortsette med tomme løfter om et levelig klima i Grunnloven, samtidig som de åpner for oljeleting som fører til det motsatte. Men dommen gir oss nok seire til at vi tror vi skal vinne denne saken, enten det skjer rettssalen eller utenfor, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom. Derfor anker vi til Høyesterett.

Les her for mer info om grunnlaget for søksmålet

 

Lysmarkering utenfor Stortinget

Dette vant vi på:

  1. Norge har ansvar for utslippene fra norsk olje, selv om den brennes i utlandet og lagmannsretten er enig i at utslipp fra bruk av norsk olje også er relevante opp mot Grunnloven § 112
  2. Grunnloven § 112 gir folket rettigheter, og disse kan brytes
  3. Selv om utslippene fra norsk olje kun er en brøkdel av alt som har skapt klimakrisen, så må alle utslipp sees i sammenheng
  4. Vi slipper å betale statens saksomkostninger fordi det er av allmenn interesse at disse spørsmålene avklares i en domstol

Dette tapte vi på:

  1. Utslippene fra 23.konsesjonsrunde er ikke store nok i seg selv
  2. Risikoen for lokale miljøskader i Arktis er ikke alvorlige nok
  3. Saksbehandlingsfeilene om beregningen av lønnsomhet er ikke grove nok

Et av de viktige spørsmålene denne runden var om Norge har ansvar for utslipp fra olje som blir eksportert og brent i utlandet. Dette er lagmannsretten enig i. Dermed har vi også rettslig grunnlag når vi sier at norske politikere må ta ansvar for norsk olje i utlandet.

Til Høyesterett

Nå anker vi dommen og skal ta klimasøksmålet videre til Høyesterett. Dommen fra lagmannsretten er et steg i riktig retning for seier  i klimakampen – om den skjer i Høyesterett eller utenfor. Vi må gjøre det enda tydeligere for domstolen og for politikerne at miljøkonsekvensene av 23.konsesjonsrunde er så alvorlige at naturen ikke vil tåle det.

Her kan du finne dommen i sin helhet