Gå til innhold

Fosen-aksjonister blokkerer statsministerens kontor

Natur og Ungdom < Fosen-aksjonister blokkerer statsministerens kontor

Fredag har det gått 599 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen medfører et pågående menneskerettighetsbrudd mot samene.

Aksjonister fra NSR-Nuorat, Natur og Ungdom og andre menneskerettsforkjempere sto i dag fremfor slottet med bannere, kamprop og flagg, mens statsrådbilene kjørte forbi for å samles til kongen i statsråd. NSR-Nuorat sammen med Natur og Ungdom mener det er uakseptabelt at det i morgen har gått nesten 100 dager siden regjeringen selv innrømmet at det pågår et menneskerettighetsbrudd på Fosen.

Etter en stund annonserte Elle Nystad fra NSR-Nuorat at aksjonistene går videre til Statsministerens kontor for å etablere blokader og lavvoer, og starter dermed en ny sivil ulydighetsaksjon.

  • Det har snart gått 100 nye dager med rettighetsbrudd og tillitsbrudd. Det er uakseptabelt. Vi har gitt opp på Aasland og OED, som insisterer på omkamp gjennom nye utredninger i stedet for å rette seg etter Høyesterettsdommen. Det setter hele demokratiet og rettsstaten i stor fare. Nå ber vi statsministeren ta ansvar, slik han lovet oss personlig under de forrige aksjonene. Derfor camper vi utenfor kontoret hans og vokter over inngangen de siste timene før 600-dagen. Vi krever at turbinene rives og landet tilbakeføres reindrifta, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat.

Aksjonistene har med lavvoer, soveposer og lenker, og vil ikke flytte seg dersom politiet ber dem om det. De inviterer alle som ønsker å bli med og aksjonere til å sette seg ned med dem i løpet av ettermiddagen og kvelden.

  • Unge samer tvinges nå enda en gang til å bryte loven for å bevare sine grunnleggende rettigheter. For å kjempe for at en høyesterettsdom blir fulgt opp! Det er absurd. Jeg skulle vært hjemme og lest til min siste eksamen, men jeg må sette livet på pause. Som ung same blir jeg født inn i slike kamper, som ikke kan velges bort. Kampen om mitt folk sin rett til eksistens, fordi fornorskninga fortsatt pågår. Dette handler først og fremst om samene på Fosen, men også unge samers tillit til rettstaten Norge, sier Elle Nystad.

 

  • Vi kan ikke tolerere en omkamp om høyesterettsdommen. Det haster riktignok å bygge ut mer fornybar energi, men utbyggingsprosjekter som de på Fosen er med på å forsinke og svekke hele legitimiteten til det grønne skiftet. Statkraft visste at det var en risiko for menneskerettighetsbrudd, men valgte likevel å bygge anleggene før saken var avklart i retten. Om man skal få aksept for fornybar-utbygging i Norge, må både staten og selskapene tørre å innrømme feil – og ta konsekvensene av det. Omstillingen kan ikke gå på bekostning av sårbar natur og urfolk, og vi har alle et ansvar for å stå opp mot systematiske rettighetsbrudd. Same eller ikke same – dette angår også deg, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Olje- og energiminister Terje Aasland vil ikke ta noen grep på Fosen før det har blitt gjort nye utredninger – som ifølge ham selv kan ta rundt et år. Sametinget og reindrifta på Fosen har vært tydelig imot nye utredninger, fordi saken allerede er grundig utredet gjennom tre runder i rettssystemet. Utredningsprogrammet vil derfor ikke ha støtte fra Sametinget. Natur og Ungdom som aksjonerer i solidaritet med samene, er klare på at staten må lytte til urfolks kunnskap og tørre å rydde opp etter seg når de har gjort feil – på riktig måte.

I går fikk Stortinget overlevert Sannhets- og forsoningsrapporten, med en knallhard dom over fornorskningen – som fortsatt pågår. Rapporten var på over 700 sider, og tar rundt 30 timer å lese.

  • Det er uvirkelig å oppleve at myndighetene bestiller en forsoningsprosess akkurat samtidig som vi markerer 600 dager med menneskerettighetsbrudd. At Støre har latt det gå 100 dager uten handling siden han selv innrømmet at det pågår et menneskerettighetsbrudd i landet sitt, er hårreisende. Det haster å få rettighetsbruddet til å opphøre og gjenopprette tillit. Ingen forsoning kan starte, før tilliten er reparert, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.