Gå til innhold

Hvordan arrangere årsmøte for fylket

Natur og Ungdom < Hvordan arrangere årsmøte for fylket
Kategorier: For medlemmer

Årsmøte i fylkene arrangeres i perioden mellom 1. oktober og 31. desember hvert år, og her kommer en oppskrift på hvordan det skal gjøres!

Hva er årsmøte?

Årsmøte (ÅM) er et møte som avholdes mellom 1. oktober og 31. desember hvert år. Her får alle medlemmer av NU i fylket innkalling og muligheten til å delta.
Det er på årsmøtet at man velger nytt fylkesstyre, oppdaterer vedtekter og vedtar andre spennende og viktige planer. Som legger grunnlaget for hvordan NU i fylket skal utvikle seg for det kommende året.

Hvem har ansvar for årsmøtet?

Fylkesstyret, sammen med regionssekretær og ansvarssentralist står for planleggingen. Regionssekretær hjelper til med organisatoriske ting, som å sende ut innkalling til alle medlemmer og å lage budsjett, mens ansvarssentralist hjelper til med de politiske satsningene, som blant annet forslag til arbeidsprogram.

Valgkomiteen har ansvaret for å innstille til saken valg. Det er vanlig at regionssekretær, ansvarssentralist og eventuelt en annen NU-er fra fylket er valgkomité.

Hva skal med i sakslisten til årsmøte?

I vedtektene deres står det hva som skal med under årsmøte. Har ikke fylket deres egne vedtekter, kan dere bruke Natur og Ungdom sine som utgangspunkt, de finner dere her. Det viktigste er at dere har valg av nytt fylkesstyre og budsjett for kommende år, (samt valgkomité, og organisatorisk- og arbeidsprogram.)

Dere er sykt flinke som vier så mye tid til NU-arbeid, og det må feires! Derfor er det viktig at dere gjør noe sosialt og koselig på årsmøtet også! Kanskje dere kan ha en spennende politisk innledning, sosiale aktiviteter, spise god mat og lignende.

Slik kan sakslisten se ut:

1/8 Valg av ordstyrerbord (møteleder og referent)
2/8 Godkjenning av innkalling
3/8 Valg av fylkesstyre
4/8 Godkjenne regnskap for foregående år
5/8 Budsjett for neste år
6/8 Organisasjons- og arbeidsprogram for neste år
7/8 Vedtekter
8/8 Vedta foreløpig årsmelding
Eventuelt

Ekstraordinært årsmøte

Når og hvorfor? Supplering av fylkesstyret eller andre ekstraordinære saker. Arrangeres om fylkesstyret eller 1/3 av lokallagene krever det. Arrangeres også om fylkesleder eller nestledere trekker seg under perioden.

Hvordan? Lage saksliste og sende ut innkalling til alle så fort som mulig. Ekstraordinært årsmøte (EÅM) tar kun for seg sakene som er meldt opp, som gjør at det er ekstraordinært, for eksempel supplering av Fylkesstyret.

Man kan for eksempel ha ekstraordinært årsmøte på sommerleir. Dette er om sommeren, hvor det er vanlig å måtte supplere fylkesstyret, samt er mange av fylkets medlemmer gjerne samlet.

Ordforklaringer og maler

Organisasjonsprogram er en plan for organisatorisk arbeid og mål for det kommende året. For eksempel; hvor mange medlemmer vil vi verve? Hvor mange skoler skal vi besøke? Hvilke skoleringer vil fylkesstyret (FS) og lokallaget (LL) ha?

Arbeidsprogram er en plan for politisk arbeid og mål for det kommende året. For eksempel; vi skal jobbe med olje og omstilling, demonstrere mot 3. rullebane, skrive høringsuttalelser og leserinnlegg for relevante saker

 

Årsmelding er en oversikt over aktivitet i fylket for nåværende år. Her hjelper regionssekretær til med å fylle inn detaljer på hva dere har gjort av aktivitet, både arrangert av dere i fylket og hva fylkeslaget har deltatt på av nasjonale arrangementer og aksjoner. Lokallag skal også selv bidra med å legge til hva de har gjort av aktivitet.

 

Vedtekter er regler. De inneholder de grunnleggende reglene for hvordan organisasjonen skal drives.

Har ikke fylket deres egne vedtekter? Spør regionssekretær om hjelp til å lage et forslag dere kan vedta på neste årsmøte!

Valgkomiteen skal intervjue og kontakte alle aktuelle kandidater i forkant. Valgkomiteen innstiller (anbefaler) på nytt fylkesstyre, samt ny valgkomité, og eventuelt annet som vedtektene sier årsmøtet skal velge.

I 2. innkalling til årsmøtet (hvor man legger ved sakspapirer til møtet) sender man også med innstillingen til valgkomiteen. Ettersom dette bare er en anbefaling, kan andre kandidater “benke” på plassene. Det vil si at man ønsker å stille selv om noen andre har fått anbefalt plassen.

Når det er valg på årsmøtet vil ordstyrerbordet, bestående av regionssekretær og ansvarssentralist, eventuelt en annen fra NU sentralt, lede møtet gjennom valget.