Gå til innhold

Kampen om arealene

Natur og Ungdom < Kampen om arealene
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at landbruks- og matministeren snur i sin beslutning om å tillate nedbyggingen av Trondheimsjorda.

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 9. til 12. januar, krever at landbruks- og matministeren snur i sin beslutning om å tillate nedbyggingen av Trondheimsjorda.

Etter bystyrets behandling av ny arealplan, har Trondheim kommune blitt Norges dårligste jordvernskommune. I arealplanen, som blir behandlet hvert 4. år, blir det fastsatt hvor det skal bygges bosteder, hvor det skal være næringsareal, kollektivårer og offentlige bygg. Den enkleste måten å skaffe nye byggeklare felt til den økende befolkningen på er å omdisponere bynære jordbruksområder, og det er denne løsningen bystyret legger opp til. Arealplanen ble innklaget til landbruksministeren, og det endte med at Sylvi Listhaug godkjente den nye arealplanen uten endringer.

Denne beslutningen kan Natur og Ungdom ikke akseptere. Befolkningsøkningen i Stor-Trondheim vil tilsi at vi blir 50 000 flere innen 2030, men løsningen på boligmangelen er ikke å ødelegge mulighetene vi har til å produsere norsk mat.

Siden 1993 har nær 10 000 dekar dyrka jord og over 6 000 dekar dyrkbar jord årlig blitt omdisponert til andre formål enn matproduksjon. Fra ett dekar kornjord får vi omtrent 1000 brød i året. Siden 1993 har vi i Norge med andre ord bygd ned produksjonsarealet til over 300 millioner brød. De tre formålene som bygger ned mest matjord er boliger, næring og samferdsel.

Det er boligmangel i Trondheim, men konsekvent nedbygging av matjord kan ikke være løsningen. Du kan ikke løse et problem ved å erstatte det med et annet. Bygger vi ned jordbruksområdene, er grunnlaget for lokal matproduksjon på de områdene tapt for alltid. Det må da brytes opp nye jordfelt, som aldri kommer til å få samme kvalitet som den nedbygde matjorda.

Et annet aspekt ved nedbyggingen av disse bynære jordbruksområdene er de økte transportstrekkene man dermed trenger for å frakte maten fra jord til bord.

Natur og Ungdom krever at landbruks- og matministeren snur i sin beslutning om å tillate nedbyggingen av Trondheimsjorda. Vi trenger ikke mindre jordbruk, men en bedre prioritering!