Gå til innhold
Sofie Krumsvik, Therese Hugstmyr Woie og Sigrid Losnegård.

Natur og Ungdom mener nye tall kan redde Førdefjorden

Natur og Ungdom < Natur og Ungdom mener nye tall kan redde Førdefjorden
Kategorier: Gruver

Fredag 3. september sendte Natur og Ungdom et nytt brev til Klima- og miljødepartementet. Vi mener dette brevet er alt regjeringa trenger for å trekke tilbake utslippstillatelsen i Førdefjorden.

Det er advokatfirmaet Glittertind som har hatt oppdraget med å skrive brevet, og de bruker Nordic Mining sine egne tall fra vårens oppdaterte mulighetsstudie for gruveprosjektet i utregningen som kan redde Førdefjorden.

Vi har regnet på at dersom man sløyfer dagbruddsdriften så er det så stor reduksjon i mengden avfall at det ikke er nødvendig med å dumpe noe gruveavfall i fjorden. Alt avfallet vil da få plass i landdeponiet som uansett er planlagt kombinert med tilbakefylling i gruvegangene. Dette bør være nok til å stanse dumpinga, fordi forurensingsloven tillater ikke forurensing som er unødvendig

Gruveselskapet Nordic Mining er ute på jakt etter nye investorer, og lover oppstart av gravearbeidet i løpet av høsten. Dette til tross for at både driftstillatelsen og utslippstillatelsen er inne til klagebehandling hos regjeringa, etter klager fra blant annet Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

Natur og Ungdom har lenge jobbet med fjordsakene. Her, tidligere leder, Silje Ask Lundberg på aksjonscamp mot sjødeponi i 2012.

Nå har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn all mulighet til å stanse denne forurensinga av Førdefjorden før Stortingsvalget. Nå kan de trekke tilbake utslippstillatelsen med solid grunnlag i forurensingsloven. Regjeringa må ta ansvar for å beskytte denne nasjonale laksefjorden, rødlista arter og arbeidsplassene i fiskeriene

Brevet fra Natur og Ungdom til KLD trekker også fram at gruveprosjektet fortsatt kan være økonomisk lønnsomt for selskapet selv om man unngår dagbrudd og dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

NRUs egen UDFS viser at det er teknisk mulig å gjennomføre prosjektet uten dagbrudd og uten sjødeponi: Sløyfer man dagbruddsdriften vil det ikke lenger være behov for sjødeponiet. En slik omlegging av NRUs prosjekt vil i verste fall innebære en helt marginal svekkelse av prosjektets økonomi.