Gå til innhold
6B86F38E-95E4-49A0-B308-B2F5EB69DBEE
Sofie Krumsvik, Therese Hugstmyr Woie og Sigrid Losnegård.

Natur og Ungdom mener nye tall kan redde Førdefjorden

Natur og Ungdom < Natur og Ungdom mener nye tall kan redde Førdefjorden
Kategorier: Gruver

Fredag 3. september sendte Natur og Ungdom et nytt brev til Klima- og miljødepartementet. Vi mener dette brevet er alt regjeringa trenger for å trekke tilbake utslippstillatelsen i Førdefjorden.

Det er advokatfirmaet Glittertind som har hatt oppdraget med å skrive brevet, og de bruker Nordic Mining sine egne tall fra vårens oppdaterte mulighetsstudie for gruveprosjektet i utregningen som kan redde Førdefjorden.

Vi har regnet på at dersom man sløyfer dagbruddsdriften så er det så stor reduksjon i mengden avfall at det ikke er nødvendig med å dumpe noe gruveavfall i fjorden. Alt avfallet vil da få plass i landdeponiet som uansett er planlagt kombinert med tilbakefylling i gruvegangene. Dette bør være nok til å stanse dumpinga, fordi forurensingsloven tillater ikke forurensing som er unødvendig

Gruveselskapet Nordic Mining er ute på jakt etter nye investorer, og lover oppstart av gravearbeidet i løpet av høsten. Dette til tross for at både driftstillatelsen og utslippstillatelsen er inne til klagebehandling hos regjeringa, etter klager fra blant annet Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

3446B50F-5D90-4DD8-BEE3-ECC92056F546

Natur og Ungdom har lenge jobbet med fjordsakene. Her, tidligere leder, Silje Ask Lundberg på aksjonscamp mot sjødeponi i 2012.

Nå har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn all mulighet til å stanse denne forurensinga av Førdefjorden før Stortingsvalget. Nå kan de trekke tilbake utslippstillatelsen med solid grunnlag i forurensingsloven. Regjeringa må ta ansvar for å beskytte denne nasjonale laksefjorden, rødlista arter og arbeidsplassene i fiskeriene

Brevet fra Natur og Ungdom til KLD trekker også fram at gruveprosjektet fortsatt kan være økonomisk lønnsomt for selskapet selv om man unngår dagbrudd og dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

NRUs egen UDFS viser at det er teknisk mulig å gjennomføre prosjektet uten dagbrudd og uten sjødeponi: Sløyfer man dagbruddsdriften vil det ikke lenger være behov for sjødeponiet. En slik omlegging av NRUs prosjekt vil i verste fall innebære en helt marginal svekkelse av prosjektets økonomi.