Gå til innhold

Norsk mat er løsningen!

Natur og Ungdom < Norsk mat er løsningen!
Kategorier: Spatak | Uttalelser

En omstilling over til et grønnere samfunn kan ikke gjøres uten den norske bonden. Vi må derfor styrke det Norske landbruket, og som organisasjon være en viktig støttespiller i arbeidet mot Norge som en bærekraftig og selvforsynt nasjon. Natur og Ungdom samlet til landsmøte 4-8. januar krever at regjeringen legger til rette for en landbrukspolitikk som er mer bærekraftig og tilgjengelig for folk som vil inn i landbruket.

Vi kan snakke så mye vi vil om politiske vedtak og ordninger, men til syvende og sist er mat  grunnlaget for alt liv og arbeid. Her vet vi at Norge leder an som en nasjon med fokus på  dyrevelferd og lite til ingen bruk av GMO. Samtidig er det mye som kan forbedres, og  landbruket har de siste tiårene gått vekk fra små og mellomstore bruk, som videre kan sikre  god dyrevelferd, mindre utslipp, og mat som ligger nært folket. Kan vi sikre denne bunnlinjen  på en mer bærekraftig måte, vil et bedre grunnlag for all følgende klimatiltak være på plass.  

Selvforsyning har kommet på agendaen det siste året, og krig i Europa har minnet oss på  hvor skjør verdens handelskjede kan være. Ifølge FN har alle land rett og plikt til å produsere  sin egen mat, og Norge er intet unntak. I dag er Norge så vidt over 40%  selvforsynt, og er dermed avhengig av import for å brødfø befolkningen. Ikke bare er dette relevant med tanke på vår egen matsikkerhet, men også matsikkerheten for landene som vi  kjøper den importerte maten ifra.   

Til slutt må vi se dette fra ungdommens perspektiv. Vi skal ha mat i alle årene som kommer, men  dagens utvikling viser en stadig eldre gjennomsnittsalder blant bønder. Noe må gjøres  for å snu denne trenden, og tilrettelegge for at landbruket skal være et attraktivt alternativ  for oss unge. Det er på tide at vi unge slippes til inn i landbruket, og kan sikre trygg og  bærekraftig mat for generasjonene som skal komme etter oss.  

Derfor krever Natur og Ungdom at regjeringen legger til rette for en mer bærekraftig og  tilgjengelig landbrukspolitikk, slik at vi kan styrke det norske landbruket og bidra til å gjøre  Norge til en selvforsynt og bærekraftig nasjon. Dette er viktig både for å sikre vår egen  matsikkerhet, men også for å bidra til matsikkerhet i andre land. Det er også viktig å  tilrettelegge for at landbruket skal være et attraktivt alternativ for unge mennesker, slik at vi  kan sikre en trygg og bærekraftig matforsyning for fremtiden. Norsk mat er en løsning på  mange av disse utfordringene, med sin høye kvalitet, sunnhet, og lokale produksjon.