Gå til innhold

Vil du bidra ekstra i fjordarbeidet?

Natur og Ungdom < Vil du bidra ekstra i fjordarbeidet?

Aksjonene er avsluttet, men ikke arbeidet. Vil du jobbe for rein Førdefjord? Da kan denne arbeidsgruppen være noe for deg!

Bakgrunn

I aksjonsleiren ved Førdefjorden ble mange medlemmer veldig engasjerte og store ressurser for organisasjonen. Klausulen i arbeidsprogrammet sa at ved aksjoner kan sentralstyrets arbeidsoppgaver omdisponeres. Nå som aksjonene er over, kan ikke naturgruppa jobbe like mye med Førdefjorden som tidligere i år. For å outsource arbeidsoppgaver ut i organisasjonen og holde engasjementet til disse ressurspersonene, foreslås det å sette ned en arbeidsgruppe for Førdefjord som kan jobbe videre med forskjellige deler av saken. Arbeidsgruppen gir en mulighet til å bygge personer i grasrota som kan saken. 

Mandat og oppgave

Arbeidsgruppen vil kunne jobbe videre med investorarbeid, Kronos, arrangementer, kunnskapsformidling til resten av organisasjonen. Gruppa vil kunne møtes både digitalt og fysisk, for å planlegge eller arbeide sammen, ca. en gang i måneden. Reise til Vevring for å være synlige og holde oppe motet til lokalbefolkningen. 

Investor og Kronos: 

Vi har et mål om å holde investorene unna Nordic Mining og få Kronos til å trekke seg. Videre kontakt og kampanjer mot aktuelle investorer og aksjeeiere. Norske Lakseelver har tenkt å ta seg en tur til Tyskland eller Texas for å møte Kronos, det er ønskelig å sende en fra arbeidsgruppa og en fra naturgruppa med på turen. Arbeide med internasjonal presse vil være viktig del for Førdefjordarbeidsgruppa. 

Arrangementer og skoleringer: 

Det er tenkt at arbeidsgruppa kan ha Førdefjord-relaterte arrangementer. Gruppemedlemmene vil kunne reise til lokallag og skolere de i saken, og på den måten avlaste kontoret. 

Kontakt med lokalbefolkningen: 

Lokalbefolkningen vil også arbeide med investor og har er det mulighet med noe samarbeid. Ved å la arbeidsgruppa reise til Vevring med jevne mellomrom vil vi vise at Natur og Ungdom ikke gir seg med kampen for en ren Førdefjord, som på den måten kan også motivere de lokale til å fortsette arbeidet.  

Praktisk

Arbeidsgruppa vil følges opp av en person i naturgruppa, men målet at de skal være selvstendige. Vi har tenkt oss at den kan bestå av 5-7 medlemmer. Medlemmene blir folk i og utenfor NU som har engasjert seg aktivt i fjordsakene. Hvis du er interessert i å sitte i gruppa kan du søke her. Medlemmene velges av Natur og Ungdoms Landsstyre.  

Søksøksøk! Bare trykk