Gå til innhold

Ta vare på matjorda!

Natur og Ungdom < Ta vare på matjorda!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at Alstahaug kommune tar ansvar for norsk sjølberging!

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte i Oslo 28. til 29. august 2014, krever at Alstahaug kommune endrer forslag til områderegulering for del av Sandnes Øvre, slik at fulldyret mark ikke bygges ned. Ta ansvar for norsk sjølberging!

Til kommunestyret og formannskapet i Alstahaug
Fra Natur og Ungdoms landsstyre

Ta vare på matjorda!

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte i Oslo 28. til 29. august 2014, krever at Alstahaug kommune endrer forslag til områderegulering for del av Sandnes Øvre, slik at fulldyret mark ikke bygges ned. Ta ansvar for norsk sjølberging!

Sandnessjøen er en by som satser på å ha attraktive boforhold. Da er det helt nødvendig å ha byrom hvor det er varierte grønne lunger. Allikevel har kommunen foreslått å bygge nytt helse- og omsorgssenter på lokal velarrondert matjord, til tross for at det finnes alternative arealer som kan reguleres til kommunale bygg.

I Nordland utgjør dyrkbar mark kun 1,5 prosent av landarealet, og helt siden 2006 har det blitt mindre fulldyrka mark i drift i Alstahaug. For å sikre framtidig matforsyning er vi nødt til å ta vare på det vi har, også lokalt. Det er politisk enighet om at norsk landbasert matproduksjon skal øke med 20% innen 2020, og i Alstahaug kommunes landbruksplan for 2012-2020 slås det fast at «matproduksjonen i Alstahaug skal øke med 30 prosent innen 2030». For å nå disse ambisiøse målene er man nødt til å ta vare på de arealene som gir best forutsetning for matproduksjon!

Det er også blitt sagt at matjorda kan flyttes fra sitt opprinnelsessted før byggingen tar til. Men å flytte matjord fra gammel kulturmark over til nydyrkingsarealer er ikke et sikkert alternativ; det er slett ingen garanti for at egenskapene overføres. Det finnes en rekke usikkerhetsmomenter, deriblant vær, samtidig som det er usannsynlig at jorda beholder samme kvalitet.

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 28. til 29. august 2014, krever derfor at Alstahaug kommune endrer forslag til områderegulering for del av Sandnes Øvre, slik at dyrkbar mark ikke bygges ned. Vi ber kommunen ta ansvar for norsk sjølberging!