Gå til innhold

Tips til gjennomføring av aksjon!

Natur og Ungdom < Tips til gjennomføring av aksjon!

Det er mye som må planlegges i forkant av en aksjon. Det er viktig å fordele ansvar og oppgaver innad i lokallaget. Lag en plan og oppdater hverandre underveis på hvordan dere ligger an. Gjør det gjerne i god tid, slik at det ikke blir unødvendig stress rett før arrangementet.

Det bør være tydelig gjennom hele arrangementet at dere har felles et mål og at dere viser hva dere ønsker med aksjonen! Still konkrete krav og ikke send for mange blandede signaler. Ikke bruk merch fra andre organisasjoner eller partier, ikke dra for mye under en kam, fokuser på målet deres. Det er ofte mer hensiktsmessig å ta én kamp om gangen<3  
Det beste er å stille konkrete krav. Rop, slagord og løpesedler bør ha samme sitat og tema. Konkrete krav gjør det tydelig hva dere mener. For eksempel «studentrabatt på kollektivtransport nå!». Hold dere til en sak om gangen, ikke la aksjonen bli for vanskelig eller omfattende – ta hensyn til deres ressurser, hvor mange dere er og hvor god tid dere har.

Alle deltakende bør også vite hvorfor dere aksjonerer og litt om saken dere jobber for eller mot! Slik kan dere også forklare hvorfor dere gjør det dere gjør til alle forbipasserende. Man kan til å med øve på hvordan dere kan oppsummere saken enkelt til folk dere møter på.

Inviter venner og bekjente og alle som synes aksjonen er relevant og viktig! Kanskje finnes det andre organisasjoner som er enige i det dere aksjoner for som dere kan ta kontakt med? Lag et facebook-arrangement slik at dere lett kan dele det med flere. Del på instagram. Dere kan også lage plakater og henge det opp på skoler, lokale kjøpesentre, ungdomshus osv.

I forkant av aksjonen kan man også stå på stand eller arrangere et informasjonsmøte der dere informerer om saken dere skal aksjonere for eller mot. Hvis folk lærer mer om det har de kanskje lyst til å bli med og aksjonere?

Ta kontakt med lokalavis og informer om at dere skal ha aksjon

Ta masse bilder til SoMe og presse. Pass på at det fungerer selv om pressen ikke kommer! Pressen dukker ikke alltid opp, men det er overhodet ikke forgjeves for det om. Del ut løpesedler og prat med forbipasserende, for å informere dem. Ta masse bilder dere kan dele på SoMe.

Får oppmerksomhet ved en aksjon, da er det virkningsfullt å følge det opp med mer.  

Et banner er et stort lerret/tøystykke med slagord eller forskjellige budskap på. Banneret viser hvem som aksjonerer, og hva dere gjør det for eller mot. Det er viktig at slagordet på banneret er forståelig, slik at det er mulig å lese! Mal på med tydelige farger. Vi elsker gjenbruk – også når det gjelder bannere. Det er mulig å bruke slagord på banneret som kan brukes i flere sammenhenger, som for eksempel «Sats på tog» og «Norsk olje koker kloden». Lag hull i banneret slik at dere kan binde det fast uansett hvor det skal henges. Hvis banneret er litt stort er det fint å lage flere hull, slik at vinden kan slippe gjennom.
Holdeplakater er små plakater på pinner som man kan holde. De er ganske lette å lage, og er med på å spre budskapet deres! Dere må ikke feste plakaten på pinne, men det kan være lettere å bære da. Finn frem papp/papir og planke/pinne, og tusj/maling. Skriv på et tydelig slagord – så er dere klare!  

Det er et lite ark eller hefte med litt informasjon om et tema. De kan deles ut på aksjoner, markeringer, stands og ellers. Bruk de gjerne til å informere om en aksjon dere skal ha eller en sak dere jobber med. Den må være lett å forstå og pen å se på – eller så er sjansen for at den ikke kastes liten. Teksten må være kort og konkret, og bestå av den viktigste informasjonen om temaet.