Gå til innhold

Valgkomiteens innstilling til supplering av Natur og Ungdoms sentralstyre 2022

Natur og Ungdom < Valgkomiteens innstilling til supplering av Natur og Ungdoms sentralstyre 2022
Kategorier: Ukategorisert

På landsstyret møtet i mai skal det suppleres inn nye sentralstyremedlemmer som sitter frem til landsmøtet i 2023. Her kan dere lese innstillingen!

Innstilling til supplering av sentralstyret 2022 

I løpet av våren 2022 har tre medlemmer av Natur og Ungdoms sentralstyre varslet at de ønsker å trekke seg fra sitt verv fra sommeren av: Pelle Ørevik Evensen, Ida Martine Handegaard Bryde og Morten Emil Aakervik Hansen. Natur og Ungdoms valgkomité har derfor arbeidet de siste månedene med å finne kandidater til å fylle plassene, og har laget en innstilling til suppleringen som skal gjennomføres av landsstyret. 

Under prosessen har valgkomiteen pratet med alle sittende sentralstyremedlemmer og ansatte og øvrige medlemmer som har ønsket intervju. Her har vi samlet innspill på hvilke egenskaper og kompetanse organisasjonen ønsker at sentralstyret skal ha og fått innspill på kandidater. I tillegg har vi gitt organisasjonens medlemmer mulighet til å gi innspill via et enkelt digitalt skjema. Vi har vært i kontakt med omtrent ti potensielle kandidater, og etter intervjuer med særlig aktuelle kandidater kommet frem til tre som både dekker opp for egenskaper som nå skal forsvinne ut av styret, og vil bringe inn nye perspektiver det er gitt uttrykk for at mangler i sentralstyrets helhetlige utforming. Vi har derfor høy tillit til innstillingen, og den er som følger: 

 

Markus Refsdal  

Markus er 20 år gammel og kommer fra Stange kommune i Innlandet. Han ble med i NU allerede i 2015 og har siden det gjort seg bemerket i flere ledd. I sin tid som lokallagsleder i Hamar NU (senere Hedmarken) vokste lokallaget stort i både antall medlemmer og fagfelt de jobbet med, og de utvikla seg stort organisatorisk med ulike faggrupper og arrangering av miljøfestivalen Mylder. Særlig markerte Markus seg i saken om trasévalg for ny jernbane langs Mjøsa, “sykkelbyen Hamar” og skolestreik for klima. Senere ble han fylkesleder og landsstyrerepresentant, og der fikk han bruk for sitt brennende engasjement for NUs posisjon i miljøkampen, og viste seg som en sterk stemme i veivalgsspørsmål. Det siste året har han gått på friluftslinje på folkehøyskole der han både har fått oppleve spektakulær natur og kjent på hvor viktig det er for ham å bevare den, men også ladet batteriene. Nå er han klar for å igjen vie sin tid til Natur og Ungdom med fornyet mot og nye perspektiver.  

 

Sigrid Hoddevik Losnegård 

Sigrid er 19 år og kjem frå Askvoll i Sogn og Fjordane. Ho blei kjent med Natur og Ungdom gjennom skolestreik i 2019, blei raskt leiar i Gloppen NU og har vore aktiv sidan. Ho har alltid vore knytt til naturen og kjent på behov for å bevare han, men har mangla ein plass å engasjere seg i den vesle heimbygda. Derfor brenn ho for den breie tilgjenge til Natur og Ungdom sine lokallag og ein aktiv grasrot. Ho har vore med i fylkesstyret i Vestland frå sommaren 2020, først som 2. nestleiar og så som nestleiar og jobba aktivt med å engasjere fleire NU-arar i Sogn og Fjordane. Gloppen er Sunnfjord sin nabokommune, og Sigrid har vore svært aktiv i kampen for ein rein Førdefjord. Ho har også hatt eit tett samarbeid med Naturvernforbundet Sogn og Fjordane, med fast plass som NU-medlem i styret der sidan deira årsmøte i vinter. No er ho motivert for å ta fatt på enda fleire og større politiske tema som sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.  

  

Ole Dolmseth

Ole er 19 år og kommer fra den Dividalen i indre Troms. Han ble medlem av Natur og Ungdom i 2019 og har vært aktiv i lokallaget i Tromsø mens han gikk på media og kommunikasjon på videregående. I lokallaget jobbet Ole særlig med bevaring av iskantsonen og mot utbyggingen av Tromsø lufthavn. Ole er oppvokst på småbruk og har et sterkt engasjement for selvforsyning og landbrukspolitikk og finner utviklingen der gårdsbrukene blir færre og større skummel. Han har også erfaring fra sosialistisk ungdom og deltok aktivt i skolevalgkampen 2021. Det siste året har han gjennomført førstegangstjenesten på Haakonsvern i Bergen og er nå klar for å vie seg til miljøkampen og studere økonomi – noe han tror vil gå godt hånd i hånd.  

Valgkomiteens vurdering

Valgkomiteen er fornøyd med vår innstilling, og opplever at den er i tråd med de ønskene og tilbakemeldingene vi har fått fra organisasjonen. Kandidatene har tung organisasjonserfaring og ulik faglig kompetanse. Kandidatenes engasjement rommer en bredde av miljøsaker, og valgkomiteen opplever at kandidatene vil utfylle hverandre og det øvrige sentralstyret godt. Innstillingen er også i tråd med vedtektenes krav om kjønnsbalanse. 

Valgkomiteen er takknemlige for at Markus, Sigrid og Ole har takket ja til å sitte i Natur og Ungdoms sentralstyre, og vi håper at landsstyret tar vår innstilling til følge. Vi har full tillit til at disse personene vil gjøre en ypperlig jobb for Natur og Ungdom som del av sentralstyret. 

 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig 

 

Med vennlig hilsen,  

Natur og Ungdoms valgkomite 

Andreas Randøy, leder 

Lasse Eriksen Bjørn, fast medlem 

Yme Korshavn, fast medlem 

Helene Sofie Smit, fast medlem 

Anna Vekseth-Hahn, fast medlem 

Lea Justine Nesheim, 1. vara 

Mirijam Goepel, 2. vara