Gå til innhold

Vi inviterer arbeiderbevegelsen med på klimastreik!

Natur og Ungdom < Vi inviterer arbeiderbevegelsen med på klimastreik!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom invitere arbeiderbevegelsen med til å bli med å mobilisere egne medlemmer til neste klimastreik.

En arbeiderbevegelse er ingenting uten fremtidige arbeidere og en bevegelse varer ikke om den ikke utvikler seg med tiden. Natur og Ungdoms landsmøte 5.-8. januar 2020 forventer og krever at fagorganisasjonene treffer tiltak for å bevare naturen og framtida vår. Vi krever at de går foran for å skape den grønne arbeiderbevegelsen og framtida vi klimastreikende ungdommer etterspør.

Etter over et år med streiker har titusenvis av unge og voksne deltatt over hele landet, og streikene fortsetter. Historisk sett har fagbevegelsen og miljøbevegelsen gått hånd i hånd i viktige saker. Klimastreikene høster både ris og ros også i fagforeninger, men streikene har i liten grad ført fagbevegelsens synlige klimaarbeid nasjonalt videre.

Arbeiderbevegelsen må stå sammen med ungdommen og streikerne, og kreve:

  • At det nasjonale utslippsmål er på minst 53 % reduksjon mot 1990-nivået før 2030. 
  • At støtten til klimatiltak, klimatilpasning og til barn og unge rammet av klimaendringer trappes opp til 65 milliarder kroner årlig.
  • At det ikke gis flere utvinningstillatelser til petroleumsindustrien, men at det heller skapes nye klimavennelige arbeidsplasser i Norge. 
  • At det erklæres klima- og naturkrise nå, og at det følges opp med tiltak for å løse krisene.

I internasjonal sammenheng har ITUC (International Trade Union Confederation), hvor LO er med, sagt at de støtter opp under ungdommens bruk av streik som aksjonsform. Tillitsvalgte i flere fagforbund har ytret støtte i media, og Fagforbundet har støttet streikene økonomisk og mobilisert streikevakter. Det er vi takknemlig for. Likevel har ikke LO støttet streikene og våre krav åpent og aktivt. Unntaket er Naturviterstudentene, som på kort tid klarte å komme til enighet nasjonalt om å støtte klimastreikene. Som resultat oppfordret de til streik under globale aksjonsdager.

Man kan ikke la bruken av ordet “streik” som aksjonsform stanse en tydelig, solidarisk, grønn bevegelse. En slik bevegelse kan heller gi et nært samarbeid og nødvendige klimatiltak i fagbevegelsen. Sammen kan bevegelsen utvikle seg fra å være en generasjonskamp til å bli en kamp om solidaritet og bærekraft for vår felles fremtid. Med fagbevegelsens støtte står vi sterkere i kampen mot den manglende handlingen fra regjeringen mot den stadig økende satsinga på næringer som direkte skaper klimakrisa. Vi trenger de fagorganiserte voksnes støtte om vi skal kjempe mot den manglende handlingen fra regjeringen og mot den stadig økende satsinga på næringer som direkte skaper klimakrisa. Verden over er klimastreik blitt ungdommens verktøy for å kreve klimahandling.

Arbeiderbevegelsen bør støtte klimastreikerne i vår kamp for å bli hørt om hvordan man skal forberede seg på klimakrisa og bremse konsekvensene av den. Ungdommen savner enda tydeligere fagorganisasjoner i klimasaken, som faktisk hører på ungdommen. Vi er tross alt arbeiderbevegelsens fremtid. Vi vil gjerne invitere dem med til å bli med å mobilisere egne medlemmer til neste klimastreik.