Gå til innhold

100 000 klimajobber for framtidas arbeidsfolk!

Natur og Ungdom < 100 000 klimajobber for framtidas arbeidsfolk!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at regjeringa dropper den massive satsninga på fossilindustri, og oppretter 100 000 klimajobber.

Fra: Natur og Ungdoms landsmøte 2015

Til: Statsministerens kontor, Olje-og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, universitetsledelser og presse.

 

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 8.-11. januar 2015 krever at regjeringa dropper den massive satsninga på fossilindustri, og oppretter 100 000 klimajobber.

I 2013 investerte det norske næringslivet 200 milliarder i olje og gass, mens bare 20 milliarder i annen industri. Oljeinvesteringene i 2014 overgår året før med 18 milliarder. Aldri før har det vært investert så mye i olje. Det er en absurd skeivfordeling mellom petroleumsindustrien og fornybar næring. Til tross for dette har det bare i 2014 gått tapt 10 000 arbeidsplasser i oljesektoren på grunn av plutselig fall i oljeprisen. DNBs analyser viser at 12-13 000 ytterligere arbeidsplasser vil forsvinne i 2015, og Nordea anslår at oljeprisen vil fortsette å falle i 2016. Jobbene er usikre, og det blir ikke bedre med kommende klimaendringer. En planlagt nedtrapping av oljeindustrien og samtidig satsing på grønne næringer gir trygge arbeidsplasser, er godt for norsk økonomi, men aller viktigst – kutter store utslipp.

Også utdanningsinstitusjonene påvirkes tungt av denne skitne næringa. Norske universiteter sponses av oljeselskaper som er skyld i farlige klimaendringer. Avtalene mellom universiteter og oljeselskaper fører til forskning og utdanning med mål om å videreføre oljealderen. Det legges til rette for at de beste studentene skal ta jobb i en næring som hører hjemme i historiebøkene. Vi ser heller for oss en politisk styrt tilrettelegging som gir oss framtidsretta, fornybare og trygge klimajobber.

Fagbevegelsen, kirka og miljøbevegelsen står sammen i kravet om satsning på klimajobber i kampanjen ”Broen til framtiden”*. En klimajobb er en jobb som kutter klimagassutslipp – for eksempel en arbeidsplass innen offshore vindkraft, innen kollektivtrafikk eller miljøvennlig bygg og anlegg. Regjeringa må investere i miljøvennlig næringsliv slik at arbeidsplasser kan opprettes. Støtteordninger, reguleringer og avgifter som gir klimajobbene et forsprang, må iverksettes. Fossile investeringer må vris – menneskelig og økonomisk kapital må flyttes fra fossilt til fornybart. Og ikke minst, fornybare arbeidsplasser må gjøres attraktive for studentene.

Med fagbevegelsen, kirka og resten av miljøbevegelsen i ryggen, krever Natur og Ungdom, samlet til landsmøte, at regjeringa bremser oljeutvinninga, vrir investeringene og oppretter 100 000 klimajobber. En klimaløsning nedenfra er det som skal til for å bygge et bærekraftig Norge for framtida.

* Kampanjen er initiert av Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag, LO i Oslo, Parat, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Skaperverk og bærekraft, Concerned Scientists Norway, Besteforeldrenes klimaaksjon, Klimavalgalliansen og Natur og Ungdom.