Gå til innhold

5 taxfree-myter

Natur og Ungdom < 5 taxfree-myter
Kategorier: Samferdsel

I dag subsidieres våre mest klimafiendtlig flyreiser til utlandet med billig børst. Dersom vi skal få slutt på utslippsfesten må vi ta tak i taxfree-ordningen. En rekke feilaktige påstander har blitt brukt for å forsvare at Norge skal fortsette å subsidiere avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk. Vi har samlet de mest vanlige mytene og svarene!

1. I fremtiden flyr vi elektrisk, så utslipp vil ikke være et problem

Noen kan hevde at vi om noen tiår kommer til å ha nullutslippsfly, og at flyreiser ikke kommer til å være så problematisk. Ja, nullutslippsfly kan være med å dempe klimakonsekvensene i framtiden. I mellomtiden trenger vi virkemidler som kan begrense de forurensende flyreisene. Man kan heller ikke se bort fra det grunnleggende problemet med dagens politikk: Prinsippet om økt vekst i flytrafikken.

2. Taxfree-ordningen er avgjørende for distriktsflyplasser

Dommedagsprofetien om at distriktsflyplasser vil bli lagt ned er godt etablert. Det reelle spørsmålet vi alle bør stille oss i taxfree-debatten er om samfunnet kan fortsette å ta kostnadene taxfree medfører?

Taxfree fører til store inntekter til Avinor, men det er samfunnet som tar prisen. Man skal ikke legge skjul på at om vi kutter ordningen, må vi finne en ny måte å subsidiere flyplassene som er ulønnsomme. Hva den endelige løsningen er, bunner i politiske prioriteringer. Det man ikke kan se bort fra er at dagens ordning ikke er bærekraftig.

3. Vi bør ikke avvikle ordningen nå

Vi ser at ordningen har fått svakere politisk forankring, og det siste året har flere partier gått inn for å skrote ordningen. Under koronapandemien har luftfartsnæringen fått krisehjelp for å sikre et holdbart transporttilbud i hele landet. Hvordan flytrafikken vil se ut etter pandemien er usikkert, men det er grunn til å anta at reisemønsteret kan endres. NOU Norge mot 2025 peker på at bruken av digitale kommunikasjonsløsninger har økt kraftig, og dette kan føre til permanente endringer i reisebehovet.

4. Avvikling av taxfree-salget vil få liten betydning

Den triste sannheten er at det ikke er kun klimaet som taper på taxfree, men også samfunnet. På dette tidspunktet kan man begynne å spørre seg hvor mange regjeringsoppnevnte utvalg som skal anbefale å skrote ordningen før politikerne tar tak. Både Grønn skattekommisjon i 2015, NOU om særavgifter fra 2007 og NOU om Norge mot 2025 fra i år anbefaler Stortinget å avvikle taxfree-ordningen av hensyn til klima og økonomi.

Dersom ikke klimakonsekvensene opprører, så peker flere indikatorer på at å avvikle ordningen vil ha betydelige virkninger på andre områder. Virkeligheten av taxfree er at vi subsidierer et klimaproblem med et alkoholproblem. I 2016 gjorde Folkehelseinstituttet en utredning om hvordan taxfree påvirker alkoholkonsumet. Der slo de fast at ordningen har en rekke sosiale og helsemessige kostnader.

5. Jo, det vi gjør på hjemmebane har mye å si

Taxfree er sponsing av utslipp. Det store spørsmålet vi bør stille oss selv er om vi har råd til å fortsette som før? Av hensyn til klima, samfunnet og økonomien er svaret et rungende nei. Taxfree-ordningen er dårlig klimapolitikk, dårlig alkoholpolitikk og dårlig butikk. Det er på tide at politikerne lytter til forskningen, og nok engang erklærer tiden for taxfree ute. Vi har ikke råd til å kaste bort flere år.