Gå til innhold
Okkuperer lobbyen i Olje- og Energidepartementet: f.v: Gina Gylver, Mihkkal Hætta, Ole Dolmseth, Elle Rávdná, Näkkäläjärvi og Elle Nystad konfronterer Terje Aasland. FOTO: Rasmus Madsen Berg,

500 dager med menneskerettighetsbrudd: vi okkuperer Olje- og Energidepartementet

Natur og Ungdom < 500 dager med menneskerettighetsbrudd: vi okkuperer Olje- og Energidepartementet
Kategorier: Ukategorisert

Torsdag 23. Februar tok over 15 unge samiske aktivister og miljøaktivister seg inn på Olje- og Energidepartementet for å demonstrere mot vindturbinene på Fosen. Det var da 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindparken bryter urfolks rettigheter og staten har ikke iverksatt et eneste tiltak for å stanse menneskerettighetsbruddet. Aksjonistene har okkupert lobbyen i flere døgn og er villige til å bli der til de blir fjernet med makt.

Inne i lobbyen til Olje- og Energidepartementet, sitter et titalls unge aktivister med bannere, reinskinn og kamprop for å aksjonere til de blir båret vekk. De er samiske ungdommer, reindriftssamer og miljøaktivister, blant annet artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen, leder i NSR-Nuorat Elle Nystad og leder i Natur og Ungdom Gina Gylver. De er villige til å bryte loven for å kreve stans av menneskerettighetsbruddet på Fosen og aksjonerer i statens lokaler for at turbinene rives og landet tilbakeføres til reindrifta. Bak aksjonen står NSR-Nuorat, i samarbeid med Natur og Ungdom. Utenfor sitter det kontinuerlig en folkemengde og støtter aktivistene innendørs, med sang, kaffe og prat samler også utover dagen en større folkemengde utenfor departementet for å vise støtte. Les nederst på denne siden hvordan du kan bidra for å støtte Fosenaksjonistene!

For hver dag siden dommen har vi mistet mer og mer tillit til at rettsstaten beskytter det samiske folk i praksis. At turbinene, kraftlinjene og anleggsveiene fortsatt står, hindrer Fosen-samene nok en vinter i å drive reindrift på tradisjonelt vis. Dette er akutt! Vi kan ikke stå å se på at staten svikter i å sikre livsgrunnlaget til fremtidige samiske generasjoner,

Staten har plikt til å stanse rettighetsbruddet

I storkammeret i høyesterett 11. oktober 2021 slo alle elleve dommerne fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan var ulovlig. Konsesjonen stred med menneskerettighetene og reindriftsutøverne på Fosens rett til kulturutøvelse. Regjeringen har siden dommen falt ikke iverksatt konkrete tiltak for å følge opp Høyesterettsdommen. 

Regjeringen har tatt seg til rette i våre beiteområder ved å overkjøre urfolks rettigheter og drøye over 500 dager med å stanse ødeleggelsene. Nå tar vi oss til rette hos myndighetene for å bli hørt.

Ved pågående menneskerettighetsbrudd har staten plikt til å både stanse bruddet og reparere skadene. Fosen-samene er klare på at reindriftskulturen de ikke lenger kan utøve ikke kan erstattes med penger. De krever at turbinene tas ned og landområdet tilbakeføres til reindrifta. 

Vi nærmer oss en tillitskrise. Hvis samer i Norge ikke kan stole på rettsapparatet, så skranter hele troen på demokratiet. Da jeg bestemte meg for at jeg ville gå inn i Olje- og Energidepartementet og utøve sivil ulydighet, så gjorde jeg det for alle over hele Sápmi som nå er slitne. Våre liv er så uløselig tilknyttet fjellene, elvene, skogene, viddene og dyrene. Et hvert inngrep lager sår i sjelen.

En større kamp for unge samers framtid

De samiske aktivistene vrengte koftene rett etter de tok seg inn i departementet, et gammelt samisk symbol på sterk uenighet. Aktivistene er fra ulike områder, også unge samer fra finsk og svensk kom for å aksjonere og støtte i Oslo på 500-dagen. De aksjonerer for Fosen-samenes kamp og vil vise hvordan dette er en del av en større kamp for samisk livsgrunnlag og tradisjonsarv. De unge samene mener naturinngrepene maler en mørk fremtid for barn og unge i Sápmi. De få sterk støtte fra miljøbevegelsen. Det er ingenting “grønt” ved energiutbygging som overkjører urfolks rettigheter og allerede bærekraftig matproduksjon slik reindrift er. Natur og Ungdom støtter reindriftas krav, og deltar i og rundt aksjonen i solidaritet. 

De unge samiske aktivistene bestemte seg for å gripe til sivil ulydighet ved å okkupere departementet som en siste utvei. Etter over 10 år med politisk kamp og runder i retten for Fosen-samene, før 500 dager med rop om at Høyesterettsdommen skulle bli fulgt opp uten at noe har skjedd, har de ikke andre muligheter enn å aksjonere. Aktivistene blir i departementet til de blir båret ut med makt og er med det er villige til å bryte loven for å bli hørt. 

Det er tross alt et mye større lovbrudd, et menneskerettighetsbrudd, vi aksjonerer mot. Det er nå 40 år siden Alta-aksjonen, det som skulle ha vært vendepunktet for samenes rettigheter. Likevel sitter jeg her i Oslo som neste generasjons same og må aksjonere mot samme type sak, denne gangen med en Høyesterettsdom i ryggen.

Hva kan du gjøre?

Støtt de unge samiske aktivistene som krever stans av menneskerettighetsbruddet på Fosen: kom på støttemarkering utenfor Olje- og Energidepartementet søndag 26. februar kl 12.00. Det blir appeller, politiske profiler, slagord, joik, hilsninger til aktivistene og livestream inne fra protesten. Ta med deg alle du kjenner og reis til Oslo!

Arrangementet finner du HER. Der ligger også oversikt over andre støttemarkeringer ellers i landet.

Så lenge aktivistene er i departementet, vil det kontinuerlig være folk som sitter utenfor og støtter aktivistene. Kom innom i løpet av helga for en prat og en kaffekopp og vis din støtte!

På mandag 27.februar mobiliserer vi stort! Samiske aktivister og miljøbevegelse fortsetter å aksjonere og sperrer av departementet både ute og inne fra kl. 07.00. Vil du aksjonere? Stå rundt og støtte? Vi trenger alle som kan stille opp! Kom gjerne innom på aksjonstrening lørdag og søndag kl. 14.00.

Send henvendelse til gruve@nu.no om du har spørsmål.

Print og heng opp plakater med lokallaget rundt om der dere bor! Og er det ingen støttemarkering i nærheten? Arranger en selv, dropp et banner og del ut flyers.

Filer til plakat og flyers kan du laste ned nederst på denne siden.

Bidra til innsamlingsaksjonen på Facebook eller Instagram. Du kan også bidra ved å overføre penger til kontonummer 50100587154 og markere med “fosen”, eller ved å vippse til #666661 og velge kategorien “fosen”.

Spre innhold og nyheter på sosiale medier. Del oppdateringer fra Facebooksidene til organisasjonene og fra @naturogungdom og @nsr_nuorat på Instagram

Send en e-post til statsråd Terje Aasland og krev at Fosen-samene skal bli hørt. Forslag til tekst:

Kjære statsråd,

Viser til at det har gått over 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med menneskerettighetene og urfolks rett til kulturutøvelse. Du har enda ikke iverksatt noen konkrete tiltak for å stanse rettighetsbruddet, og dermed ikke fulgt opp en rettskraftig dom som skal beskytte samenes rettigheter. Jeg er frykter at staten med dette svikter i å sikre livsgrunnlaget til fremtidige samiske generasjoner. Jeg støtter kravet fra Fosen-samene og de unge samiske aktivistene som i flere døgn har okkupert departementet for å bli hørt: Riv turbinene og tilbakefør landet til reindrifta!

Baahj Vaeride Årrodh, La fjellet stå og ČSV!

Med vennlig hilsen (ditt navn)

Sendes til postmottak@oed.dep.no.

 

Støtt Amnesty's underskriftskampanje for samene på Fosen

Krev at statsminister Støre sørger for at Høyesteretts dom snarest etterleves, slik at samene ikke mister sitt livsgrunnlag og sin rett til kulturutøvelse.