Gå til innhold
Aksjon mot sur nedbør i London, 1987.

Acid Christmas, Mrs. Thatcher

Natur og Ungdom < Acid Christmas, Mrs. Thatcher
Kategorier: Historie

Julehilsen fra Natur og Ungdom til statsministeren Thatcher, som takk for sur nedbør i Norge.

OBS! Denne teksten er skrevet i 1997!

I løpet av 1980-tallet skjedde det store framskritt internasjonalt for å få i stand avtaler om begrensning av langtransportert luftforurensning og sur nedbør. Det var stadig bedre dokumentasjon på skogskader og fisketomme vann, og mange mente dette skyldtes utslipp av gasser som svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx). I 1983 trådte konvensjonen for langtransportert luftforurensning i kraft, samme år som Norge og flere andre land frivillig forpliktet seg til å redusere utslippene av SO2 med 30 prosent innen 1993. Mange land, deriblant Storbritannia, nektet å skrive under på forpliktende avtaler. For Natur og Ungdom var det viktig å få Norge til å legge press på Storbritannia, som var den største bidragsyteren til sur nedbør i Norge.

Hvert år gir Oslo kommune et juletre i gave til London, men Natur og Ungdom mente det var galt å gi et tre i gave til en nabo som ødela den norske skogen og fisken. Høsten 1985 oppfordret derfor NU Oslo kommune til å ikke sende noen julegran. Da treet likevel ble hogd, festet NU et kort på treet med følgende julehilsen: “Acid Christmas, Mrs. Thatcher”. To år seinere, i 1987, gjennomførte NU en ny julegranaksjon.

Det ble gjennomført en rekke markeringer rundt omkring i landet for å få oppmerksomhet om sur nedbør i 1985. Trondheim NU gikk i gravferd gjennom bygatene med et tre som var ødelagt av sur nedbør, mens Stavanger NU satte paraply over Alexander Kielland-statuen, som for anledningen var dekorert med teksten “Gift”. Året etter ble det arrangert stort seminar på Sørlandet om sur nedbør.

Trondheim NU markerte den internasjonale uka mot sur nedbør med en symbolsk gravferd gjennom byen. April, 1986.

Natur og Ungdom samarbeidet også med andre miljøorganisasjoner, både i Norge og i andre europeiske land. Sommeren 1986 dro Natur og Ungdom på busstur i en rekke europeiske land sammen med European Youth Forest Action (EYFA). EYFA var et nystartet nettverk av miljøorganisasjoner i Europa, og hadde som mål å redde de europeiske skogene fra sur nedbør og annen forurensning. NU var også med i Informasjonsgruppen mot sur nedbør som ble startet i 1983. Gruppen besto for øvrig av Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, Norsk Jeger og Fiskeforbund, Det Norske Skogselskap og Verdens Naturfond.

Høsten 1986 var NU med å arrangere en demonstrasjon da den britiske statsministeren Margaret Thatcher besøkte Oslo. Leder i NU, Tom Christian Axelsen, holdt miljøappellen der han kritiserte britenes manglende vilje til å gjøre noe med den sure nedbøren. Demonstrasjonen ble nok ikke først og fremst husket for miljøkritikken mot Thatcher, men for tumultene etterpå. Store politistyrker ble satt inn for å fjerne demonstrantene som hadde klart å ta seg inn på Akershus festning, der festmiddagen skulle finne sted. NU var ikke med på den ulovlige delen av demonstrasjonen, men tok heller ikke offentlig avstand fra den.

(...) Trafalgar Square

(red.: teksten er kortet ned fra original teksten)
Mest prestisje og arbeid ble lagt ned i julegran-aksjonen i London. Juletreet som hvert år settes opp i Trafalgar Square, er en gave fra Oslo kommune, og da lysene skulle tennes den 10. desember 1987 klatret Ellen Hofsvang og Ida Dybdal Holte fra NU opp i grana og hang ut et banner med teksten “Stop acid rain”. Aksjonen var en protest mot Storbritannias motvilje mot forpliktende internasjonale avtaler for å redusere den sure nedbøren. Aksjonen fikk en del oppmerksomhet, men ikke så mye som man hadde håpet på. En av årsakene til dette var at aksjonen ble gjennomført samme dag som Nobels fredspris ble delt ut.

 

Teksten hentet fra:

Persen, Åsne Berre; Ranum, Nils Herman. Natur og Ungdom – 30 år i veien. Natur og Ungdom, 1997.

Les hele boken hos Nasjonalbiblioteket her!