Gå til innhold

Aktivitetbank for skog

Natur og Ungdom < Aktivitetbank for skog

Ressurser for hvordan du og lokallaget kan jobbe med skog

Tips til aktiviteter

  • Skogstur 
  • Fjerning av fremmedarter 
  • Joggetur i skogen 
  • Piknik i skogen 
  • Kartlegging 
  • Bestill et foredrag 
  • Skogsbad 
  • Tradisjonshåndverk med materialer fra skogen 
  • Følge med på arealplan i din kommune 

 

 

Sabima har gode ressurser på hva som skal til for å bekjempe fremmedarter. De viktigste prinsippene er kartlegging av både verdifulle arter og av fremmedarter. Deretter må man kontakte grunneier for å få tillatelse for å fjerne fremmedarten, og eventuelt også kontakte kommune ansatt med kompetanse i biologi/ naturmangfold. 

Slik kan kommunen din bekjempe fremmede arter

For å kunne kartlegge et område uten så mye forhåndskunnskaper kan man å leie en biolog. Lokallaget kan betale for dette, men det er også mulig å velge at du vil ha det gratis på nettsiden deres. Om det ikke er tilgjengelig i ditt område kan du ta kontakt med ditt lokale Naturvernforbund

https://www.leienbiolog.no/

 

Det er også mulig å finne din lokale botaniske forening, eller dra på kurs eller utferder med norsk botanisk forening for å lære mer om fremmedarter og kartlegging. 

 https://botaniskforening.no/fremmedarter 

Skogkur 2030

I skogskur 2030 kan du lese om anbefalinger til hvordan vi burde forvalte på en bærekraftig måte slik vi alle kan ta nytte av den også lagt inn i framtida. Der kan du også lese om hvilken skogpolitikk vi har i dag enkelt forklart.  

På side 68-85 av skogskur 2030 finner du en oversikt over områder som er spesielt verdifulle. Denne skogen kan man dra på utferd til med lokallaget. Her kan du dra for å lære med om hvordan en variert skog ser ut med mye biologisk mangfold. 

Ta kontakt om du trenger hjelp til å jobbe med skog!

Anneli Rystad Aune

Skogrådgiver
971 62 552