Gå til innhold
Jannicke Totland

Jobb med arealnøytralitet i din kommune!

Natur og Ungdom < Jobb med arealnøytralitet i din kommune!
Kategorier: Natur

Naturen forsvinner bit for bit, og norske kommuner står i spissen for det. Hvordan kan kommunen din være bedre på naturforvaltning og bli arealnøytrale?

Hva er arealnøytralitet?

Arealnøytralitet er null (netto) tap av natur. Når den største trusselen mot vårt biologisk mangfold er arealendringer, må vi slutte å bygge ned ny natur hele tiden. For å bli en arealnøytral kommune, fylke eller nasjon, må man derfor bygge mye tettere, eller gjenbruke allerede utbygde områder til nye formål. Dersom man absolutt må bygge ned ny natur, må man kompensere ved å restaurere natur et annet sted. Her er det ikke lov å jukse, og plante litt granskog mens man bygger ned en artsrik myr. Man må tilbakeføre den naturen man ødelegger. Det er flere kommuner som allerede har vedtatt mål om å bli arealnøytrale, som er godt på vei.

Men hva er naturbudsjett?

Vi trenger mer kunnskap om naturen i Norge. Derfor må vi kartlegge all natur, og lage et grundig arealregnskap/naturregnskap. Her må det komme frem hvilke naturtyper som finnes, hvilke økosystemer og arter som eksisterer der, og dessuten hvilken tilstand naturen er i. Er det robuste, sunne økosystemer, eller sårbare og svake? All denne kunnskapen må brukes aktivt i politikken, det holder ikke å lage en oversikt dersom den bare ligger og støver i en skuff. Derfor må politikerne sette opp et naturbudsjett. Budsjettet må vise hvor mye natur vi har, hvor mye det er greit å bygge ned hvert åt, og hvor mye vi skal restaurere. Målet må være å gå i null, at vi ikke bygger ned mer natur enn vi tilbakefører. Altså arealnøytralitet.

Hvorfor trenger vi et nasjonalt naturbudsjett?

Vi trenger et nasjonal naturbudsjett, for at noen kan sitte med oversikten. At vi ikke risikerer å miste verdifulle arter og landskap bare fordi noen ikke så lengre enn til sin egen kommunegrense, og ikke var klar over at de forvaltet siste rest av denne viktige naturen. Hvorfor lager vi budsjetter? Fordi penger er en begrenset ressurs. Vi må vite at vi har nok igjen på slutten av måneden til å betale husleie. Et budsjett handler om å ha rammene og verktøyene man trenger for å gjøre gode prioriteringer. Det er det et nasjonalt naturbudsjett også kan gi. Politikerne trenger å få full kontroll over naturtapet, og på den måten kunne ta veloverveide beslutninger og prioriteringer.

Hvordan kan jeg påvirke min kommune?

Kommunestyremøter

De fleste kommunestyremøter er åpne for alle. Det er en gylden mulighet til å være til stede mens beslutningene tas. Det er ikke sikkert du får lov til å prate, men lag slagord på t-skjorter og ta med hele lokallaget. Da får politikerne en vanskelig jobb med å forsvare dårlig miljøpolitikk!

Arealplan

Alle kommuner har en kommuneplan. I teorien skal denne planen revideres hvert 4. år, men ikke alle kommuner har ressurser til det.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen er juridisk bindende plan for hvordan kommunens områder skal brukes. Når arealplanen er ute på høring kan man komme med forslag til hvilke områder i kommunen som ikke burde bygges ned. Da lønner det seg å ta en titt på kartet, så man vet hvor i kommunen det fortsatt er grøntområder.

Det kan være lurt å snakke med både lokalpolitkere og miljørådgiver i kommunen under prosessen, og jobbe for at din kommune skal bli arealnøytral.

Om kommunen ikke har revidert arealplanen på en stund kan man også jobbe for å at kommunen skal gjøre det. Ta med plansjefen i kommunen på et lokallagsmøte og snakk om det dere synes er viktig!

Miljørådgiver

Miljørådgiveren i kommunen skal komme med anbefalinger for hvordan kommunen skal ta hensyn til klima og miljø.

Ofte har de få ressurser og mange oppgaver, og mange kommuner har ikke miljørådgiver i det hele tatt!

Bli venn med miljørådgiveren i din kommune – og om det ikke finnes en; krev at kommunen setter av penger til det, eller møt opp selv. Hvem er vel bedre miljørådgiver enn NU-lokallag?

Budsjett

Alt handler om penger.

Det koster penger å verne natur, å bygge ned natur og å ansette miljørådgivere.

Vil du få inn en miljørådgiver, eller at kommunen skal satse på natur? Påvirk budsjettet til kommunen!

Alle kommuner har forskjellige prosesser, men de jobber med budsjett gjennom hele året. Høsten er som oftest da man har mulighet til å komme med høringsinnspill på budsjettet, men om det er vanskelig å finne info kan du enten ringe kommunen, eller be Naturgruppa om hjelp.

Lokalvalget

I 2023 er det lokalvalg! Kommunene sitter på mye makt når det kommer til lokal naturforvalting. Derfor er det viktig at ditt lokallag gjør innbyggerne i kommunen bevisst på hvem som jobber for bedre naturpolitikk.

Snakk med ungdomspolitikerne i kommunen din og få oversikt over hvem som er opptatt av arealnøytralitet og naturbudsjett. Er det få som snakker om det? Da er det din jobb å gjøre det til årets store valgsak i kommunen!

Dette er en gylden mulighet for å ha aksjoner foran rådhuset, ta med politikere på skogstur, skrive leserinnlegg og prege lokalvalget.

Bli kjent med politikerne!

Gjør arealnøytralitet sexy igjen!

Politkere er folk de også. Og som regel kan du mer enn dem om naturen i kommunen. Bli kjent med politikere i forskjellige partier. Drikk kakao med dem, ring dem når du lurer på noe og inviter dere selv på møter. Koselig!

Foto: Rasmus Berg

Skriv et høringssvar!

En viktig del av vårt arbeid er å skrive høringssvar til kommuner og departementer om saker som angår klima og miljø. Her er noen tidligere høringssvar...
Les mer

Lurer du på noe? Ta kontakt med:

52309455506_69e0164d36_k

Mari Qviller

Sentralstyremedlem
40554424

Fagansvarlig for natur. Følger opp Troms og Finnmark NU.