Gå til innhold

Bruk penger på lokallagsaktivitet!

Natur og Ungdom < Bruk penger på lokallagsaktivitet!
Kategorier: Lokallagsressurser

Her kan du få inspirasjon til hva du kan bruke penger på for å skape aktivitet!

Et lokallag kan ha mye aktivitet og få politisk gjennomslag uten å bruke så mye penger. Men penger kan hjelpe på å bli mer synlige, lære mer om en sak, ha større arrangementer og et mer variert tilbud til medlemmene i lokallaget.

 

Under følger eksempler på måter lokallag har brukt penger fra lokallagsfondet:

Utflukt til en fabrikk, avfallsanlegg, gård, oppdrettsanlegg eller vindmøllepark

Man kan lære mye av å besøke en bedrift som jobber med noe lokallaget ditt er interesserte i. Hvordan drives en norsk melkeproduksjon? Hva skjer med søppelet i din kommune etter at søppelbilen har henta det? Da er det bra å kunne få penger fra lokallagsfondet for å kjøpe billetter/leie bil eller lignende.

Hamarøy Natur fikk våren 2018 8000 kr fra lokallagsfondet til å ha et lite seminar om oppdrett, der de én dag tok taxi og buss for å besøke Nordlaks med omvisning på smoltanlegg og presentasjon om hvorfor de ønsker et oppdrettsanlegg utenfor Tranøy.

Kjøp inn aksjonsutstyr til kule og synlige aksjoner

En aksjon trenger ikke å kun bestå av ett banner man har malt. Med penger fra lokallagsfondet kan man kjøpe utstyr dere kan bruke for å få mer oppmerksomhet rundt saken dere jobber med.

Høsten 2018 fikk Hedmarken NU penger til å kjøpe inn krittspray til sykkelaksjonen deres som skapte enorm debatt i media om behovet for sykkelvei. Våren 2016 fikk Molde NU 6000 kr fra lokallagsfondet til aksjonen DassGAss, hvor de spredte oppmerksomhet om klima under petroleumskonferansen JazzGass.

Høsten 2018 fikk Oslo Sentrum NU penger til å trykke brosjyrer om engangsplast, og uka etter gikk EU inn for et forbud mot engangsplast! Det er altså mye stort man kan få til med midler fra Lokallagsfondet.

Lei lokale til åpne møter, hvor det er lett for nye medlemmer å møte opp

Det er ofte lettere for ungdom som ikke kjenner noen i NU å møte opp på en offentlig plass, enn på et bortgjemt kontor eller hjemme hos noen. Kanskje kan dere leie et rom på biblioteket, ungdomshuset eller på rådhuset?

Høsten 2014 fikk Tromsø NU 10.000 kr fra lokallagsfondet til et åpent møte om samferdsel i miljøbyen Tromsø. De leide kommunestyresalen i Rådhuset en hel søndag. I offentlige bygg må man ofte betale litt for at kommunen stiller med vakthold, men de har ofte veldig gode priser for ungdomsorganisasjoner! Det kom mange som etterpå ble aktive i lokallaget.

Arranger felles seminarer med andre lokallag

Det er alltid gøy å ha helgeturer med lokallaget sitt for å legge planer og lære mer om miljøsaker og hvordan drive et lokallag. Ofte er ulike lokallag gode på ulike ting, så det kan være nyttig å samarbeide med andre lokallag for å bli kjent og lære av hverandre.

Voss NU fikk i 2021 tildelt midler til en sosial tur til Verving. Midlene ble brukt til reise, overnatting og båttur på fjorden.

Dra på tur og lær mer om naturen der dere bor

Har dere en nasjonalpark i nærheten av deres kommune? Har dere en skog som er truet av utbygging, en elv som noen vil bygge vannkraftverk i, eller en isbre som trues av klimaendringene? Ofte er det lettere å jobbe med en sak hvis man har sett og opplevd området! Eller så kan en tur være en fin mulighet til å bli kjent og lære mer om naturen.

Våren 2017 fikk Brønnøysund NU 15.000 kr fra lokallagsfondet til å dra på telttur til Lomsdal/Visten nasjonalpark, en av Norges mest uberørte nasjonalparker. De brukte penger på å leie en buss og betale noen for å kjøre dem i båt over fjorden til nasjonalparken, mat og noe friluftsutstyr.

Arranger en klesbyttedag, matkurs eller konsert

En bra måte å få flere medlemmer i lokallaget, er å arrangere noe praktisk som ungdom kan delta på. Det kan være lavere terskel å møte opp på en klesbyttedag eller et kurs i å lage kortreist mat, enn å melde seg inn i NU og møte opp på et møte hvor du føler du må kunne mye om miljø. Og etter noen har møtt opp på et arrangement, er det mye lettere å verve dem!

Naturvernstudentene NMBU arrangerte Grønn festival i ÅS sommeren 2021. Midlene fra lokallalagsfondegt ble brukt til konsert, ansiktsmaling og lage tidenes miljøeventyr.

Har du spørsmål? Kontakt din regionssekretær

Johanna Haukanes Leivestad

Sentralstyremedlem
971 26 121

Fagansvarlig for hav. Følger opp Innlandet NU.

Nora Havstein Håpnes

Organisasjonssekretær
416 25 500

Følger opp vervearbeid, lokal aktivitet og henvendelser til NU