Gå til innhold
Putin på Innoprom 2017. © Sputnik / Ramil Sitdikov

Fornybar energi i Russland

Natur og Ungdom < Fornybar energi i Russland

Vladimir Putin påstår at sol- og vindkraft er skadelig for natur og mennesker. Vil Russland noen gang ta steget mot det grønne skiftet?

På den internasjonale industrimessen Innoprom-2019 hevdet president Vladimir Putin at grønne fornybare energikilder – spesielt sol- og vindkraft – er skadelig for natur og mennesker. «Vil folk bo på en planet stappet med vindmøller og dekket til av solcellepanel? Og tenk på hvor mange fugler som dør på grunn av vindmøller! Vindmøllene rister så mye at ormene kryper opp av bakken”, sa presidenten. (1)

Noen fugler har faktisk en risiko for å bli ofre for vindmøllene, men det er likevel et ganske moderat tall sammenlignet med andre dødsårsaker, som høyblokker eller jegere. Til og med varmekraftverk er en større trussel mot fugler enn vindmøllene. Putin går heller ikke god for solenergi, da han bekymrer seg for at estetikken vil forstyrre beboerne. Og det stemmer nok at vindmøller og solcellepaneler tar mer plass på grunn av deres lavere effektivitet, men den uomtvistelige fordelen er at de har mye mindre CO2-utslipp enn noen annen energikilde.

Vind- og solenergiutvikling i Russland ligger langt bak EU, Kina og USA som lykkes mest på feltet. Energiforbruket i Russland i dag består primært av fossile brensler (som var 86% av det totale primære energiforbruket i 2018, hvorav 54% er naturgass), vannkraftverk og kjernekraftverk står for 6% hver, mens andre typer fornybare energikilder står for litt over 1%. (2)  Majoriteten av de russiske kraftstasjonene ligger i to særlige russiske regioner – Krim og Kamtsjatka. (3)

Russisk energistatistikk viser at den viktigste fornybare energiressursen i Russland i dag er biodrivstoff (naturgass og ved), da det er en ressurs for fjernvarmeanlegg og komfyroppvarming. Samtidig har Russland 102 store vannkraftverk, noe som gjør landet til det femte største i verden innen vannkraftproduksjon. Det er mange ubrukte vannressurser med lovende potensial, og bare 20 prosent av det potensialet er utviklet til nå.

Hvert år reduseres energiforbruket i Russland, noe som fører til et energioverskudd. På grunn av dette, og kostnadene for å etablere fornybar energi, har det enda ikke vært lønnsomt for Russland å investere i grønn energi og teknologi. Allikevel har en nylig, russisk energistrategi for perioden frem til 2035, foreslått en gradvis økning i bruk av fornybar energi. Dette innebærer blant annet tekniske forbedringer på eksisterende anlegg, stimulere til økt etterspørsel av fornybare energikilder, og økt støtte til eksport av russisk teknologi innen fornybar energi. Allikevel ser man ingen antydninger til endringer i politikken, men heller endringer i holdninger mot fornybar energi generelt. Russlands hovedoppgave for tiden vil være å utvikle et regelverk for gjennomføring av prosjekter innen fornybar energi, både for markedet og energiutvinning. (4)

Samtidig poengterer denne energistrategien at Russlands økonomiske grunnlag vil fortsette å være fossilt brensel, med mål om å styrke deres posisjon globalt. Det finnes derfor ingen strategi for å gjennomføre et grønt skifte i Russland. Utviklingen av vind- og solenergi de siste årene, så vel som utviklingen av allerede eksisterende teknologiene, har imidlertid gitt grunn til å håpe på at Russland vil redusere utslippene sine de kommende tiårene.

1 https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/07/09/806189-pescheram

2 V.V. Klimenko, A.G. Tereshin, E.V. Fedotova, Increase in renewable energy potential in Russia due to global warming, St. Petersburg polytechnic university journal of engineering science and technology, 25 (03) (2019) 6–27.

3 https://1prime.ru/sience/20181115/829538943.html

4 https://bellona.ru/2020/06/05/regulirovanie-vie-v-rossii-starye-printsipy-v-novye-vremena/