Gå til innhold

Giftige løgner

Natur og Ungdom < Giftige løgner
Kategorier: Olje

Natur og Ungdom har avdekket ulovlige utslipp av giftige kjemikalier til havet. Derfor anmelder vi oljeselskapene!

Natur og Ungdom har politianmeldt Equinor, Aker BP, Wintershall DEA og Vår Energi for utslipp av smøreoljer i verste miljøkategori til havet, fordi de ikke hadde gode tok tillatelser.

Prosjektet kaller vi Giftige Løgner

Egen prosjektside

Les mer om bakgrunnen og anmeldelsen her:

Natur og Ungdom har politianmeldt fire av de store oljeselskapene på norsk sokkel for brudd på forurensningsloven. Miljøorganisasjonen har avdekket at selskapene har sluppet ut store mengder smøreolje i verste miljøkategori uten tillatelse.

  • Jeg mener det er svært alvorlig at utslippene har foregått uten tillatelse og at det ikke får store konsekvenser for selskapene. Man skulle tro at oljeselskaper som Equinor og Aker BP ikke driver med denne typen miljøkriminalitet, sier Matilde Løvvik i Natur og Ungdoms sentralstyre

Det er imidlertid grunn til å tro at det fortsatt foregår utslipp fra undersjøiske pumper uten at det er gitt utslippstillatelse til dette, skriver Natur og Ungdom i sin anmeldelse.

Videre skriver de: “Operatørselskapene har vært klar over at det regelmessig ble sluppet ut miljøgifter fra de undersjøiske vannpumpene, og de var klar over at de ikke hadde søkt om eller fått innvilget tillatelse til disse utslippene. ”

  • Dette viser nok en gang at norsk oljeproduksjon ikke er så ren som bransjen selv skal ha det til. Selv om det her er snakk om tusenvis av liter med ulovlige oljeutslipp hvert år, skjer det store utslipp i tillegg til dette, sier Thor Due, også i sentralstyret til Natur og Ungdom.
  • Dette burde selskapene og myndighetene ryddet opp i for lengst, men her har vi unge måttet anmelde for å rydde opp i miljøkriminalitet, avslutter Thor Due.