Gå til innhold

Hva skjer med 3. rullebane på Gardermoen?

Natur og Ungdom < Hva skjer med 3. rullebane på Gardermoen?

Natur og Ungdom har i flere år kjempet, lokalt og nasjonalt, mot utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen. Hva skjer i saken nå?

Kort oppsummert: Avinor, et statlig aksjeselskap, planlegger en utbygging av flyplassen sin på Gardermoen utenfor Oslo med en tredje rullebane. Det vil gjøre den til Nordens største, og gi kapasitet til mange flere flyvninger enn Norge har, kommer til å få,  eller trenger. Det vil føre til store lokale inngrep som går ut over verdifull matjord, unike naturtyper og mange husstander blir tvunget til å flytte grunnet økt støy. I tillegg vil det stimulere til vekst i flytrafikken, noe klimaet ikke tåler ettersom fly er blant transportmåtene som forurenser aller mest i verden.

Hvor står saken nå?

Avinor trenger ikke vedtak på Stortinget for å starte en planlegging. Likevel har det flere ganger blitt stilt forslag om å stanse planleggingen, siden den er ressurskrevende og kontroversiell. Sist avstemming var høsten 2019. Da stemte partiene som ikke har vedtatt om de er for eller mot likevel for å fortsette planleggingen. De påstår det er fordi de vil ha en fullstendig plan klar før de velger ja eller nei til utbyggingen. Venstre stemmer også mot å stanse planleggingen, selv om de har vedtatt at de er mot en faktisk utbygging.

Dette er problematisk fordi jo mer ressurser Avinor og staten bruker, både tid, penger og arbeidskraft, jo vanskeligere blir det for Stortinget å snu og si nei når planleggingen omsider er ferdig og utbyggingen klar til å starte.

Klimaet eller lokalmiljøet vil ikke tåle rullebanen, nå eller i fremtiden, uansett hva planen er.

Dette mener partiene på Stortinget:

Seier for Heathrow-motstanderne

Friends of the Earth i Storbritannia gikk til søksmål mot en utbygging av tredje rullebane på flyplassen Heathrow utenfor London.
I slutten av februar kom nyheten: de vant!
Dommen gir dem medhold i at utbyggingen fører til store klimagassutslipp fra økt flytrafikk, og at det dermed strider mot Parisavtalen og landets klimamål. Heathrow har mange flere avganger enn Gardermoen, og hvis de klarer seg med to rullebaner for å ta vare på klimaet, så bør jammen vi det også!

Lokal motstand

Viken fylkesting og Oslo bystyre er mot utbyggingen. Det samme er alle partiene i Ullensaker kommune. I tillegg har lokale bønder og husstander engasjert seg i Interesseorganisasjonen Nei til tredje rullebane.  Stortinget lar det fortsette til tross, men vi mener resten av landet bør vise solidaritet og lytte til de lokale. Å ta vare på matjord og unike naturtyper er et prinsipp man bør støtte over hele landet, og den økte klimabelastning kjenner hverken fylkes- eller landegrenser.

Hvordan kan vi kjempe?

Skap oppmerksomhet. Det største trusselen nå er at planleggingen får foregå bak lukkede dører, og da bli terskelen for å snu høyere.

Lokallag kan f.eks ha en aksjon eller temakveld om det. Hvis dere vil ha hjelp til planlegging eller besøk for skolering kan man når som helst sende mail til samf@nu.no.

Snakk om saken som en klimakamp. Det er lett å tenke at dette er en lokal sak i Viken og kommunene rundt Gardermoen, men klimaendringene kjenner ingen landegrenser, og forurensningen fra økt flytrafikk får både globale og nasjonale konsekvenser.