Gå til innhold

Ingen oppdrettsatsing uten strenge miljøkrav!

Natur og Ungdom < Ingen oppdrettsatsing uten strenge miljøkrav!

Natur og Ungdom krever at det stilles strengere miljøkrav til den planlagte satsningen på fiskeoppdrett i Tromsø om den skal gjennomføres.

Til: Kommunestyregruppene i Tromsø, byrådet i Tromsø, lokal presse.

Fra: Landsmøtet til Natur og Ungdom

Ingen oppdrettssatsning uten strenge miljøkrav! 

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 8.-11- januar 2015, krever at det stilles strengere miljøkrav til den planlagte satsningen på fiskeoppdrett i Tromsø om den skal gjennomføres. 

En økt satsing på fiskeoppdrett i Tromsø må forutsette mye strengere miljøkrav. Det stadig økende problemet med lakselus rundt oppdrettsanlegg, også i de nordlige fylkene, burde gi grunn til bekymring.

I byrådets planer for oppdrettsvekst legges miljøkrav liten vekt på, og trusselen som oppdrettsanlegg utgjør mot natur og miljø avfeies. Byrådet kaller dette en satsing på grønne arbeidsplasser, men mye skal enda til for at oppdrettsnæringen skal bli klimavennlig og  bærekraftig.

Byrådets forslag om å sette av nye lokaliteter for oppdrett i Tromsø kommune har allerede møtt motstand blant politikere, fiskere og miljøbevegelsen. Noen av de planlagte anleggene skal være enorme, og de vil resultere i en mangedobling av dagens sjømatproduksjon i Tromsø. Dette forslaget tar lite hensyn til et stadig økende problem med lakselus i og utenfor oppdrettsanlegg.

I arbeidet med kommuneplanens arealdel er det meningen at det skal utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk. Da er det åpenbart at oppdrettsnæringa ikke kan tildeles så store arealer uten strengere miljøkrav.

Klimaendringene kan ikke lenger benektes. De siste årene har temperaturøkningen i havet ført  til at fisken trekker nordover, samtidig som flere oppdrettere ønsker å flytte produksjonen nordover. I fjor var det en enorm økning a antall oppdrettsanlegg i Troms og Finnmark med store forekomster av lakselus, og en eksplosjon av lakselus blant villaks. De faretruende  tegnene burde tale for seg selv; Strengere miljøkrav må til hvis fiskeoppdrett ikke skal bli undergangen for villfisk.

Byrådet hevder at de har plassert lokalitetene for oppdrett på yttersida av Kvaløya for å unngå de største konfliktpunktene. Vi kan ikke satse på at kaldt vann og mye strøm vil redusere problemene med forurensing og sykdommer. En økt satsing på fiskeoppdrett bør være mulig, men utelukkende hvis det blir anlegg med strenge tiltak mot disse problemene. Lukkede anlegg er helt klart til å foretrekke.

Det er ikke verdt å risikere de rike havressursene våre for en dumdristig næringsvekst, som ikke tar miljøtrusselen på alvor. Oppdrettsanlegg vil alltid være i konflikt med natur og miljø, så lenge de nødvendige miljøkravene ikke stilles.