Gå til innhold

Innstilling til supplering av sentralstyret 2024

Natur og Ungdom < Innstilling til supplering av sentralstyret 2024

På landsstyremøtet i mai skal sentralstyret suppleres med to nye medlemmer. Her er valgkomiteens innstilling.

I løpet av våren 2024 har to medlemmer av Natur og Ungdoms sentralstyre varslet at de ønsker å trekke seg fra sitt verv fra sommeren av: Mali Regine Hegerberg Børset og Aleksander Engelaug Snarheim. Natur og Ungdoms valgkomité har derfor arbeidet de siste månedene med å finne kandidater til å fylle plassene, og har laget en innstilling til suppleringen som skal gjennomføres av landsstyret.

Under prosessen har valgkomiteen pratet med alle sittende sentralstyremedlemmer, ansatte og øvrige medlemmer som har ønsket intervju. Her har vi samlet innspill på hvilke egenskaper og kompetanse organisasjonen ønsker at sentralstyret skal ha og på spesifikke personer. Vi har vært i kontakt med elleve potensielle kandidater, og etter intervjuer med særlig aktuelle kandidater kommet frem til to som både dekker opp for noen av egenskapene som nå skal forsvinne ut av styret, og vil bringe inn nye perspektiver det er gitt uttrykk for at mangler i sentralstyrets helhetlige utforming. Vi har derfor høy tillit til innstillingen, og den er som følger:

Matilde Marjala

Matilde er 18 år og kommer fra Bergen. Hun bidro mye under Fosen-aksjonene, og sto bak kronerulling og organisering av en buss, med en tilhørende busslast med aktivister, fra Bergen til Oslo. Matilde er selv Samisk og dette har vært viktig for hennes engasjement for miljø og urfolksrett. Hun har også tidligere vært aktiv i Rød Ungdom, noe som har gitt henne viktige erfaringer med politiske prosesser. Videre er Matilde opptatt av arealnøytralitet og å stanse oljenæringa. Matilde var også lenkeaksjonist i Vevring i 2022. Hun har fått strålende skussmål fra alle som jobber med henne for å være initiativrik med høy gjennomføringsevne og smittende engasjement.

Mikkel Ellis Inchley 
Mikkel Ellis Inchley er 20 år gammel og kommer fra Oslo. Han ble medlem i NU i 2019, og har det siste året sittet i både fylkesstyret og studentlagsstyret, samt ledet Internasjonalt Utvalg. Han er spesielt interessert i det globale perspektivet på klimapolitikk og omstilling. Videre har han en stor glede for friluftsliv og natur, og mye av hans motivasjon for å drive miljøaktivisme har røtter i nettopp dette. Naturbevaring og det å kunne dele gode naturopplevelser med flere og fremtidige generasjoner står frem som hjertesaker for ham. Mikkel er opptatt av bærekraftig og livslangt engasjement, noe han løftet fram da han gjenoppstartet studentlaget i Oslo i høst. Mikkel får særlig skryt for å være erfaren, ryddig og med høy arbeidskapasitet.

Valgkomiteen tror Matilde og Mikkel vil være viktige ressurser i sentralstyret framover.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig

Med vennlig hilsen, 

Natur og Ungdoms valgkomite
Morten Hansen (leder)
Aurora Gozzi Tobiassen
Ida Martine Handegaard Bryde
Simen Storengen
Elise Sørensen
Sonja Irene Nore
Isak Gregers Eriksen